24/7 bereikbaar: 013 504 24 02 voor afspraak,
info & spoed
 
  

Hygienogrammen

HOSOSO

Het Brabants Veterinair Laboratorium is HOSOWO gecertificeerd (met ingang van 2015 vallend onder de verantwoordelijkheid van AVINED) om volgens de IKB-normen pluimveestallen te bemonsteren (hygiënogrammen). Met behulp van rodac-plaatjes wordt bepaald of de stallen goed ontsmet zijn alvorens er nieuwe kippen opgezet worden.

Men dient minimaal 2 werkdagen voor bemonstering een afspraak te maken met het laboratorium.
 

Rodacplaatjes

De hygiëne controle is een controle op de reiniging en ontsmetting van de (pluimvee)stal. Met de rodac-plaatjes worden contactafdrukken genomen volgens een vast schema op o.a.vloer, roosters, plafond, en drinkwatersystemen. Na incubatie worden de kolonies op de rodac-plaatjes geteld. Per stal worden de scores gemiddeld en die score bepaald de hygiëne status van de stal.

 

Hygienogrammen

HOSOSO Het Brabants Veterinair Laboratorium is HOSOWO gecertificeerd (met ingang van 2015 vallend onder de …
 Lees verder

Salmonella / tracering

Salmonella swab onderzoek Als een Salmonella besmetting in een stal aanwezig is, moet er een Salmonella …
 Lees verder

Geborgde monstername

Salmonella schoentjes Als HOSOWO instantie (met ingang van 2015 vallend onder de verantwoordelijkheid van …
 Lees verder
Het laboratorium bevindt zich op de volgende locatie
Diessen
Brabants Veterinair Laboratorium
Beekseweg 11A
5087 KA Diessen
T 013 504 7761
info@bvlab.nl