24/7 bereikbaar: 013 504 24 02 voor afspraak,
info & spoed
 
  

Amerikaans Vuilbroed

Het onderzoek op Amerikaans Vuilbroed in bijenpopulaties wordt in Nederland o.a. uitgevoerd bij het Brabants Veterinair Laboratorium.

 

Voederkrans monster

Met behulp van een bacteriologisch onderzoek (kweek) wordt bepaald of de bacterie die Amerikaans Vuilbroed (AVB) veroorzaakt, Paenibacillus larvae larvae, aanwezig is in het voerderkrans monster.

 

Informatie

Voor informatie over monstername / inzenden en het inzendformulier klik op onderstaande link:
Download protocol en inzendformulier

Instructievideo
 

Wij verzoeken u vriendelijk voor het inzenden van monstermateriaal contact op te nemen met het laboratorium voorkeur per mail info@bvlab.nl of telefonisch 013-5047761

Let op bij het insturen van uw honingmonster dat u aangeeft bij welke verenining u aangesloten bent.

 

Spreidende bacteriën

Spreidende bacteriën kunnen de kweek overgroeien, hierdoor is de kweek niet meer te beoordelen.
Ons advies bij deze gevallen is opnieuw materiaal in te sturen.
Daarbij moet rekening gehouden worden met het volgende:

  • Bij monstername van een oude zwarte raat is de kans groter op overgroei van spreidende bacteriën.
  • Bij heronderzoek wordt het volledige onderzoek opnieuw in rekening gebracht.

Bacteriologie

Bacteriologisch onderzoek Om te bepalen of er sprake is van een bacteriologische infectie kan er van diverse …
 Lees verder

Amerikaans Vuilbroed

Het onderzoek op Amerikaans Vuilbroed in bijenpopulaties wordt in Nederland o.a. uitgevoerd bij het Brabants …
 Lees verder

Celgetalbepaling melk

Verhoogd celgetal Bij gezonde koeien moet het celgetal lager zijn dan 200.000 cellen per ml melk. Bij een …
 Lees verder

Microscopisch onderzoek Ooruitstrijkjes, haar-, en huidafkrabsels kunnen microscopisch onderzocht worden …
 Lees verder

Bloed

Fuji en Fuji immuno De bepalingen voor klinisch chemisch onderzoek worden uitgevoerd m.b.v. de Fuji en de Fuji …
 Lees verder

Urine

Urine In de urine zitten veel afvalproducten van o.a. de nieren, lever en pancreas. Abnormale hoeveelheden van …
 Lees verder

Faeces

Microscopisch onderzoek Parasieten van het maag-darm-kanaal, maar ook die van lever en longen kunnen worden …
 Lees verder

Sperma

Indien een rundveebedrijf met fertiliteitproblemen kampt, kan de oorzaak liggen aan de kwaliteit van het sperma dat …
 Lees verder

HygiŽne

HOSOSO Het Brabants Veterinair Laboratorium is HOSOWO gecertificeerd (met ingang van 2015 vallend onder de …
 Lees verder

Postmortaal

Sectiezaal In de sectiezaal hebben we de mogelijkheid om sectie te verrichten op diverse diersoorten. …
 Lees verder

Onderzoek voor derden

In opdracht van o.a. farmaceutische industrie kunnen diverse onderzoeken voor derden worden uitgevoerd. …
 Lees verder
Het laboratorium bevindt zich op de volgende locatie
Diessen
Brabants Veterinair Laboratorium
Beekseweg 11A
5087 KA Diessen
T 013 504 7761
info@bvlab.nl