24/7 bereikbaar: 013 504 24 02 voor afspraak,
info & spoed
 
  
Landbouwhuisdieren

Bedrijfsbegeleiding

Bij bedrijfsadvisering staat de preventie van ziekten voorop. Enerzijds bestaat dit uit het tijdig signaleren van ziektes, waardoor er snel en adequaat ingegrepen kan worden. Anderzijds bestaat bedrijfsadvisering uit het opstellen van een plan om problemen in de toekomst te voorkomen.

Om tot goede adviezen te komen is naast ervaring, kennis en enthousiasme een goede kennis van het bedrijf onontbeerlijk. Daarom bieden wij onze geitenhouders een abonnementsysteem, waarvan een regelmatig bedrijfsbezoek een onderdeel is. Tijdens zo’n bedrijfsbezoek worden systematisch de verschillende aspecten van het bedrijf onder de loep genomen en gegevens verzameld. Zo kan een gedegen advies opgesteld worden op basis van de ervaringen in het verleden, de huidige situatie en de toekomstplannen.

Maakt u gebruik van het abonnement dan komen jaarlijks ook tal van andere zaken aan de orde zoals: de uitgevoerde medicaties, een formularium diergeneesmiddelen, gezondheids-statussen, (financiële) jaaroverzichten, vaccinatieschema’s enz.
 

boerenwinkel.nl
Neem contact op met onderstaande locatie
Diessen
Dierenkliniek Diessen
Beekseweg 11A
5087 KA Diessen
T 013 504 2402
info@damb.nl