24/7 bereikbaar: 013 504 24 02 voor afspraak,
info & spoed
 
  
Landbouwhuisdieren

Nieuws

Antibioticagebruik vleeskuikens 2015 gedaald7-6-2016

Het antibioticagebruik bij vleeskuikens is in 2015 met 21% gedaald. Het aantal dierdagdoseringen per dierjaar ligt nu op gemiddeld 12. Ten opzichte van 2009 betekent dit een daling van 65%! Niet alleen de hoeveelheid antibiotica is gedaald, ook het gebruik van derde keus middelen is bij vleeskuikens …
 Lees verder

Ziekte van Gumboro7-6-2016

Hoe is het mogelijk dat een infectie zoals gumboro, die we zo lang en goed kennen en waar zo veel goede vaccinatie mogelijkheden voor zijn, toch nog steeds een probleem vormt? De Veldvirus stam verandert steeds weer! De GD heeft aangeboden om van elke Gumboro uitbraak het virus te typeren: …
 Lees verder

Uitgelicht insecten in pluimveevoer7-6-2016

Tijdens het pluimveesymposium leg, gehouden op donderdag 26 mei in Eersel, ging de innovatieprijs naar Léon en Wilco Jansen. Op hun leghennenbedrijf krijgen de dieren insecten bijgevoerd. De geproduceerde eieren worden als ‘Oerei’ verkocht. Insecten zijn niet alleen een …
 Lees verder

Verplichte zelfcontrole7-6-2016

Per 1 mei 2016 is elke pluimveehouder verplicht om deel te nemen aan een zelfcontrolesysteem. Dit is een eis vanuit de Europese Unie. Er wordt gecontroleerd op het gebruik en de registratie van antibiotica. Deelnemers aan het zelfcontrolesysteem worden steekproefsgewijs gecontroleerd (ongeveer …
 Lees verder

Bloedtransfusie bij koeien!?!10-5-2016

Een volwassen koe heeft gemiddeld zo’n 60 liter bloed. Acuut bloedverlies van 15 liter of meer kan een levensbedreigende situatie zijn. Zo’n massaal bloedverlies kan zich bijvoorbeeld voordoen bij een verlossing (vaginale bloeding), een keizersnede (bloeding in de baarmoeder), een …
 Lees verder

Zomer in aantocht, voorkom hittestress!10-5-2016

Hittestress bij koeien leidt vaak tot een sterke daling in voeropname en melkproductie, een daling van de weerstand en toename van vruchtbaarheidsproblemen. Door aanpassingen in de omgeving en het rantsoen van de koeien kunnen veel van deze problemen voorkomen worden. Symptomen van …
 Lees verder
Neem contact op met onderstaande locatie
Diessen
Dierenkliniek Diessen
Beekseweg 11A
5087 KA Diessen
T 013 504 2402
info@damb.nl