24/7 bereikbaar: 013 504 24 02 voor afspraak,
info & spoed
 
  
Landbouwhuisdieren

Nieuws

Beoordeling antibioticagebruik vleeskuikens5-6-2015

Onlangs hebben de vleeskuikenhouders bericht gehad van de Autoriteit Diergeneesmiddelen (SDa) met daarin het antibioticagebruik van hun bedrijf en de indeling in bijbehorende categorie. Uit de rapportage blijkt volgens de SDa dat het antibioticumgebruik bij vleeskuikens in 2014 met …
 Lees verder

Het weideseizoen12-5-2015

Nu de lente in de lucht hangt en het weideseizoen voor de deur staat, is het belangrijk om stil te staan bij de ontworming van uw (jong)vee. Maagdarmwormen Maagdarmwormen veroorzaken nauwelijks zichtbare schade, maar kunnen wel een daling veroorzaken in de groei van jongvee of de …
 Lees verder

Voorkom hittestress12-5-2015

Hittestress bij koeien leidt vaak tot een sterke daling in voeropname en melkproductie, een daling van de weerstand en toename van vruchtbaarheidsproblemen. Door aanpassingen in de omgeving en het rantsoen van de koeien kunnen veel van deze problemen voorkomen worden. Symptomen van …
 Lees verder

Worminfecties12-5-2015

Bij vleeskuikenouderdieren en leghennen hebben we regelmatig te maken met worminfecties. De meest bekende (en zichtbare) soorten zijn de grote en kleine spoelworm en de lintworm. Daarnaast komt ook de haarworm nog weleens voor, met name bij kippen die buiten lopen. Per wormsoort verschilt de schade …
 Lees verder

Diergezondheid in een quotumloos tijdperk8-5-2015

Laten zien wat je doet en doen wat je beloofd te doen zijn de kernwaarden van het rundveeteam van DAMB. Belangrijke aandachtspunten zijn daarbij kwaliteit dierwelzijn en volksgezondheid. Vandaar onze drijfveer: Uw bedrijf onze zorg! Nu het melkquotum achter ons ligt en elke liter melk …
 Lees verder

Nieuwe brochure drinkwaterkwaliteit …13-4-2015

Vanuit de wageningen U.R. is er een brochure drinkwaterkwaliteit vleeskuikens opgesteld in samenwerking met de GD, Impex, JS water, Schippers Bladel en 2 Sisters Storteboom. Deze uitvoerige brochure gedragen door iedereen die zegt iets te weten van waterkwaliteit of waterbeschikbaarheid is …
 Lees verder
Neem contact op met onderstaande locatie
Diessen
Dierenkliniek Diessen
Beekseweg 11A
5087 KA Diessen
T 013 504 2402
info@damb.nl