24/7 bereikbaar: 013 504 24 02 voor afspraak,
info & spoed
 
  
Landbouwhuisdieren

Nieuws

Dode hazen in de uitloop van leghennen5-12-2014

Recentelijk werden we geconfronteerd met een aantal dode hazen nabij een leghennenbedrijf met vrije uitloop. De uitloop is rondom afgeschermd met een schrikdraadnet. Opvallend is het grote aantal hazen dat zich binnen deze afscherming bevind. Mogelijk om veilig te zijn voor de vele vossen die de …
 Lees verder

Opfok van stierkalveren met koude melk5-12-2014

De afzet van (stier)kalveren verloopt op het moment moeizaam en de prijzen voor (vooral kleine) kalveren zijn laag. Sommige kalveren worden zelfs niet eens meegenomen naar een verzamelplaats. DAMB werkt niet mee aan het euthanaseren van te kleine gezonde kalveren. Bovendien is het …
 Lees verder

Early Warning System AI5-12-2014

Helaas zijn we in de afgelopen periode weer opgeschrikt door een aantal gevallen van Aviare Influenza. Bij de ontdekking van één van deze gevallen, heeft het Early Warning System (EWS) zijn nut weer bewezen. Het EWS is in het leven geroepen om een geval van vogelgriep zo snel …
 Lees verder

Checklist jaarlijkse verplichtingen legbedrijven7-11-2014

Het einde van het kalenderjaar nadert weer, evenals vorig jaar willen we jullie herinneren aan de jaarlijkse (verplichte) onderhoudswerkzaamheden op diergeneeskundig gebied. Dit zijn onder andere: Op 22-26 weken en vervolgens iedere 15 weken van elke stal met leghennen een …
 Lees verder

Afsluiting Campylobacterproject erg succesvol7-11-2014

De afgelopen twee jaar is er door de pluimveedierenartsen van Dierenartsen Midden Brabant en Pluimveedierenartsenpraktijk West Nederland in samenwerking met het Brabants Veterinair Laboratorium gewerkt aan een campylobacter-project in opdracht van de EU om Campylobacter bij vleeskuikens te …
 Lees verder

Project landelijk overzicht van de gevoeligheid van …7-11-2014

In de pluimveehouderij is al een sterke verlaging van het antibioticumgebruik behaald. Toch is de ambitie om deze verlaging nog verder door te zetten. Om dit voor elkaar te krijgen is het belangrijk dat er een nog betere ondersteuning komt voor het inzetten van antibiotica op een bedrijf. Vanuit de GD …
 Lees verder
Neem contact op met onderstaande locatie
Diessen
Dierenkliniek Diessen
Beekseweg 11A
5087 KA Diessen
T 013 504 2402
info@damb.nl