24/7 bereikbaar: 013 504 24 02 voor afspraak,
info & spoed
 
  
Landbouwhuisdieren

Nieuws

Neusring bij koeien10-12-2012

Naar aanleiding van een opmerking van een van onze melkveehouders over een NVWA controle op zijn bedrijf brengen wij u op de hoogte van de regelgeving voor het aanbrengen van een neusring. Onderdeel van de Gezondheids- en Welzijnswet voor Dieren is het zogenaamde Ingrepenbesluit. Het …
 Lees verder

Exportwaardigheid vermeerderingsbedrijven7-12-2012

In het exportwaardig verklaren van vermeerderingsbedrijven is het één en ander veranderd. Tot op heden werd elke 28 dagen een bedrijfsbezoek afgelegd waarna een kaartje werd opgestuurd naar de GD in Deventer. Deze ietwat gedateerde manier was aan vernieuwing toe en dat is nu ook …
 Lees verder

Veranderingen antibioticum beleid 2013 en de …7-12-2012

Voor het nieuwe jaar zijn de regels voor het gebruik van antibiotica bij melkvee aangepast. Alle antibiotica zijn opnieuw onderverdeeld in eerste, tweede, derde en vierde keus middelen. De onderverdeling is gebaseerd op de kans op resistentieontwikkeling bij het gebruik van dat antibioticum en op …
 Lees verder

Geslaagde workshop uiergezondheid!27-11-2012

14 en 21 november organiseerden de rundveedierenartsen van DAMB in samenwerking met Pfizer de workshop uiergezondheid. Beide middagen werden druk bezocht, met elke dag zo’n 25-30 deelnemers! Tijdens de workshop is gesproken door mevrouw van den Dungen van Pfizer. Achtereenvolgens …
 Lees verder

Voetzoollaesies vleeskuikens19-11-2012

Per 1 oktober is er een begin gemaakt met de controle op voetzoollaesies bij vleeskuikens. De periode tussen 1 oktober en 1 januari 2013 wordt gezien als een ‘oefen-fase’. De score wordt wel bijgehouden maar telt nog niet mee. Per 1 januari 2013 komt hier verandering in. Vanaf dit moment zal …
 Lees verder

‘Slag in de baarmoeder’ niet alleen tijdens het kalven! 19-11-2012

Wel bekend voor velen van jullie is de verdraaiing van de baarmoeder tijdens het kalven, een slag in de baarmoeder of met de officiële benaming: Torsio Uteri. Minder bekend is dat dit ook voor kan komen tijdens de dracht vanaf circa 6 maanden tot kalven. Omdat een koe niet zo duidelijk laat zien dat ze …
 Lees verder
Neem contact op met onderstaande locatie
Diessen
Dierenkliniek Diessen
Beekseweg 11A
5087 KA Diessen
T 013 504 2402
info@damb.nl