24/7 bereikbaar: 013 504 24 02 voor afspraak,
info & spoed
 
  
Landbouwhuisdieren

Nieuws

Controle op voetzoolbeschadigingen van start4-10-2012

De monitoring van voetzoolbeschadigingen (laesies) bij vleeskuikens gaat vanaf 1 oktober van start. De periode tot 1 januari geldt als proefperiode waarin slachterijen en NVWA ervaring op kunnen doen met de methode. Voor koppels die worden opgezet na 1 januari (en geslacht vanaf de tweede week van …
 Lees verder

2 sisters storteboom gaat antibioticavrij project 2e …4-10-2012

Pluimveeslachterij 2 Sisters Storteboom gaat de tweede fase van het project Innovatieprogramma Antibioticavrije Ketens voor de pluimveeketen trekken. In het vervolgplan zal worden gewerkt met circa 48 pluimveehouders uit alle schakels van de keten. Deze pluimveehouders zijn door 2 Sisters …
 Lees verder

Vaccins voor leghennen en moederdieren, levend of dood? 4-10-2012

Levende vaccins tegen NCD, IB en TRT zorgen vooral voor een plaatselijke afweer (immuniteit) die beschermt tegen ademhalingssymptomen en sterfte. Deze immuniteit is kortdurend en antistoftiters blijven onvoldoende hoog voor bescherming in de leg. Dode vaccins induceren hogere …
 Lees verder

Campylobacter bemonstering vleeskuikens4-10-2012

Twee keer per jaar moeten er op vleeskuikenbedrijven campylobactermonsters genomen worden, 1 x in de zomermaanden en 1 x in de winterperiode. Voor alle postcodes in onze regio zijn de maanden oktober, november en december, de maanden voor de tweede bemonstering. Voor verdere informatie en …
 Lees verder

Medicijngebruik pluimvee (deel 1)6-9-2012

Nogmaals en waarschijnlijk niet voor de laatste keer: medicijngebruik pluimvee. Onderdeel van het “Masterplan selectief en correct gebruik van antibiotica in de pluimveesector” is het vastleggen van antibioticagegevens, klinische verschijnselen en diagnoses in de centrale …
 Lees verder

Bedrijfsgezondheidsplan en –behandelplan (pluimvee) 6-9-2012

Sinds 1 januari 2012 is het ook voor leghenbedrijven verplicht een contract (een zogenaamde één-op-één relatie) te hebben met een pluimveedierenarts. Voor vleeskuiken- en (opfok)vermeerderingsbedrijven gold dit al. Tevens dient door de betreffende …
 Lees verder
Neem contact op met onderstaande locatie
Diessen
Dierenkliniek Diessen
Beekseweg 11A
5087 KA Diessen
T 013 504 2402
info@damb.nl