24/7 bereikbaar: 013 504 24 02 voor afspraak,
info & spoed
 
  
Landbouwhuisdieren

Checklist verplichtingen vleessector

Het einde van het kalenderjaar nadert weer, evenals vorig jaar willen we jullie herinneren aan de jaarlijkse (verplichte) onderhoudswerkzaamheden op diergeneeskundig gebied.

Dit zijn o.a.:

 • Vanaf augustus 2013 is het in het kader van de IKB vlees regeling verplicht om elke 12 maanden een drinkwateronderzoek te laten doen, zowel bij opfok-, vermeerderings- als vleeskuikenbedrijven. Dit moet gebeuren per locatie en per stal uit de laatste nippel of drinker en bij aanwezigheid van dieren (dus niet in de leegstand).
 •  Van elke stal moet een bacteriologisch onderzoek inclusief schimmels en gisten gedaan worden, en van 1 stal ook een chemische bepaling. De monstername moet door een pluimveedierenarts of diens HOSOWO medewerk(st)ers gedaan worden. De bepaling zelf moet door een daarvoor gecertificeerd lab gedaan worden.
 • Ook bij het gebruik van leidingwater blijft bovenstaande van kracht!!!
 • Bij vleeskuikenbedrijven moet er 1 keer per kalenderjaar van elke stal een hygiënogram genomen worden, na reiniging en ontsmetting in de leegstand. Bij een uitslag van boven de 1.5 moet dit na de daarop volgende ronde nog een keer gebeuren.
 • Bij vermeerderingsbedrijven is het verplicht om 1 x per 2 rondes een hygiënogram te laten nemen, maar in de praktijk zal dit meestal elke ronde gebeuren.
 • 1 keer per jaar dient er een A.I.-bloedonderzoek te gebeuren. Dit wordt aangestuurd vanuit de G.D. en staat vermeld op de opdrachtformulieren.
 • Bij vleeskuikens gaat het om minimaal 30 bloedmonsters per bedrijf (en minimaal 5 per stal) via de AGP methode bepaald. Bij vermeerderingskoppels gaat het om minimaal 30 bloedmonsters per bedrijf (en minimaal 5 per stal) via de Elisa methode. In zeldzame gevallen, bijv. bij aankoop van een ruikoppel zou deze automatische aansturing mis kunnen gaan. Houd dit dus zelf ook in de gaten.
 • Campylobacter onderzoek op het vleeskuikenbedrijf is niet meer verplicht, dit wordt in het slachthuis uitgevoerd.
 • Controleer  of uw bedrijfsgezondheidsplan (BGP) en uw bedrijfsbehandelplan (BBP) nog niet verlopen zijn, deze hebben allebei een geldigheidsduur van 1 jaar vanaf het moment van ondertekening. Wij zullen dit zo goed mogelijk bijhouden, maar bel even wanneer u IKB-controle verwacht.
 • Zorg dat u een 1 op 1 contract heeft met een geborgde pluimvee dierenarts.
 • Vanaf augustus 2014 moet de hygiënescan iedere 12 maanden ingevuld worden, deze is te vinden door in te loggen op het K.I.P. systeem van Avined. Bespreek de hygiënescan met uw pluimveedierenarts en print hem (ingevuld) uit en bewaar hem bij het BGP (bedrijfsgezondheidsplan) en het BBP (bedrijfsbehandelplan) in de map.  De controle vindt jaarlijks plaats via de IKB controle, waarbij ook BGP en BBP gecontroleerd worden.
 • Elke salmonella besmetting moet binnen 24 uur gemeld worden. Meestal zal het laboratorium dat de bepaling gedaan heeft dit voor u doen.
 • Na elke salmonellabesmetting dienen er van het betreffende hok, in de daaropvolgende leegstand (na reining en ontsmetting) swabmonsters genomen te worden. Dit geldt zowel voor salmonella infecties gevonden met het reguliere “schoentjes lopen” als voor salmonella infecties gevonden op de slachterij, alleen dan moet het 1 leegstand later gedaan worden, omdat de uitslag pas bekend is als de kuikens alweer in het hok zitten. De plicht tot het nemen van salmonellaswabs geldt niet wanneer alleen de inlegvellen positief zijn en alle andere (verdere) bemonstering negatief (de redenering is dat niet elke salmonella ook aan kan slaan in het kuiken).
 • In de vleesvermeerderingssector is het nemen van salmonellamonsters via schoentjes verplicht elke 3 weken vanaf de leeftijd van 22-24 weken, waarvan 2 x een officiële monstername door of namens de NVWA, dit zijn 5 paar schoentjes van elke stal op het bedrijf. Dit onderzoek kan het 2-weekse salmonella onderzoek vervangen. Onderzoek dient bij de G.D. plaats te vinden. De aansturing hiervan zal door of namens de NVWA gebeuren, u hoeft alleen maar te controleren of het dit jaar inderdaad gebeurd is. In de praktijk komt het er op neer, dat er om de 2 weken schoentjes gelopen worden (dit i.v.m. de broedduur van 3 weken).
 • In de vleeskuikensector is het nemen van de schoentjes vanaf 14 dagen leeftijd mogelijk, de geldigheidsduur van de uitslag is dan 21 dagen inclusief de monsterdag. Dus als de monsternamedag dag 1 is dan is de laatste dag dat er geslacht mag worden dag 21.
 • Let op:  op salmonella positieve bedrijven duurt de bepalingstijd (van monstername tot uitslag) veel langer (tot 10 dagen) dit o.a. in verband met de salmonella typering. Meestal is het dan echter wel mogelijk om een St/Se-infectie  al in een eerder stadium uit te sluiten
 • Als de uitval bij vleeskuikens aan het einde van de ronde, door problemen van ziektekundige aard, te hoog is, dan is het handig en soms nodig om een verklaring van uw bedrijfspluimveedierenarts hieromtrent mee te sturen naar de slachterij.
 • Bij elke geslachte koppel dient een juist VKI-formulier aangeleverd te worden. Voor wat betreft antibioticagebruik dient dit formulier in overeenstemming te zijn met de door de dierenarts geregistreerde antibiotica (gebruikt antibioticum, startdatum, behandelduur en wachttijd). Afwijkend gebruik van antibiotica kan opgespoord worden aan de hand van verenonderzoek op antibioticaresiduen.
 • Bij een verhoogd aantal behandeldagen (dddj) en/of bij het niet halen van de verplichte minimum NCD titerhoogte, wordt er ook een plan van aanpak van u en uw pluimveedierenarts verwacht. Bij te hoog percentage voetzoollaesies wordt er ook van u een plan van aanpak verwacht.
 • Controle op juiste registratie antibiotica
 • In het kader van de antibiotica aanpak zijn dierenartsen verplicht elk gebruik van antibiotica te registreren in een database. Dat wordt uiteraard allereerst bij uw geborgde pluimveedierenarts (1 op 1 relatie) gecontroleerd. Maar als extra check zal dit ook meegenomen worden bij de jaarlijkse IKB controle bij de pluimveehouder. Zorg dat uw administratie in orde is.

 

Loop deze lijst even na en check of dit alles dit jaar nog gebeurd is, zo niet neem contact met ons op en wij zullen proberen om zoveel mogelijk van bovenstaande zaken te combineren!!!

 

Het medicineren van

Wij, als pluimveedierenartsen van DAMB, willen u sterk afraden om pluimvee te medicineren op basis van aantal …
 Lees verder

I.B. (Infectieuze …

Het I.B.-virus blijft voor problemen zorgen in de pluimveewereld. Naast de klassieke ademhalingsproblemen, …
 Lees verder

actualiteit: ILT en AI

In 2011 en 2012 hebben zich in Zuid Nederland weer een aantal uitbraken van Infectieuze Laryngotracheïtis …
 Lees verder

Early Warning system en AI

Helaas zijn we in de afgelopen periode weer opgeschrikt door een aantal gevallen van Aviare Influenza. Het …
 Lees verder

Onderzoek naar MRSA …

Wat zijn MRSA-bacterien en waarom zijn ze van belang? De MRSA-bacterie (Methicilline Resistente …
 Lees verder

Coccidiose bij

We zien bij vleeskuikens een toename van het aantal coccidiose-infecties. Het gaat hierbij voornamelijk om eimeria …
 Lees verder

De ziekte van gumboro

Zoals iedereen inmiddels weet heerst er in Nederland Gumboro. De Ziekte van Gumboro, (Infectious Bursal Disease, …
 Lees verder

Aanpak van de ziekte van …

De bestrijding bestaat uit aanvullende maatregelen bij een uitbraak. We adviseren om na een uitbraak extra aandacht …
 Lees verder

Checklist verplichtingen …

Het einde van het kalenderjaar nadert weer, evenals vorig jaar willen we jullie herinneren aan de jaarlijkse …
 Lees verder
boerenwinkel.nl
Neem contact op met onderstaande locatie
Diessen
Dierenkliniek Diessen
Beekseweg 11A
5087 KA Diessen
T 013 504 2402
info@damb.nl