24/7 bereikbaar: 013 504 24 02 voor afspraak,
info & spoed
 
  
Nieuws

Rundvee9-8-2018

Consult voeding

In de afgelopen nieuwsbrief is het consult voeding besproken, in deze nieuwsbrief geven we een voorbeeld van een dergelijk voedingsconsult in de praktijk.

Was voeding in het verleden een specifieke taak voor de voeradviseur, zoals de diergezondheid die van de dierenarts was, tegenwoordig beseft iedereen de relatie tussen beiden. Sebastian en Gijs leggen zich binnen het rundveeteam toe op de rundveevoeding. Dit leidt er toe dat we meer contact hebben met de voervoorlichters en dat er steeds vaker overleg plaats vindt samen met de veehouder, voervoorlichter en een van onze dierenartsen. Vaak is dit overleg “preventief”en bedoeld om de neuzen allemaal dezelfde kant op te krijgen. In andere gevallen komt het echter ook voor dat er problemen spelen op een melkveebedrijf; een gezamenlijk overleg met de veehouder, voervoorlichter en dierenarts kan dan uitkomst bieden.

 

Een goed voorbeeld van het voedingsconsult is het overleg dat we 1,5 maand geleden hadden bij een veehouder uit de praktijk. De veehouder is een perfectionist en heeft een hekel aan zieke koeien. Nadat er enkele koeien gekalfd hadden die slecht op wilden starten, nam de veehouder contact op met de praktijk. De koeien produceerden 15 liter biest, kregen kalfziekte verschijnselen en kwamen, nadat ze weer in de benen waren, niet op gang met de voeropname.

Door middel van een gezamenlijk overleg met de voervoorlichter hebben we de transitieperiode aan kunnen passen. Zo is de droogzetstrategie veranderd, het rantsoen van de droge koeien aangepast en de krachtvoergift onder de loep genomen. Deze aanpassingen, de samenwerking met de voervoorlichter en de inzet van de veehouder hebben ervoor gezorgd dat de problemen opgelost zijn en de koeien nu weer vlot opstarten.

Veerkracht Dairy Congress12-2-2019

Op 30 en 31 januari 2019 vond in de omgeving van Utrecht het Veerkracht Dairy Congress plaats. Namens Dierenartsen Midden Brabant waren Gijs en Sebastian aanwezig om op de hoogte te zijn van de laatste nieuwe inzichten in de rundveegeneeskunde. Met name de relatie tussen voeding en kalfsziekte en vruchtbaarheid kwam aan bod. Ook blijkt dat een …
 Lees verder

Consult voeding en transitie12-2-2019

Veel gezondheidsproblemen bij melkvee vinden hun oorsprong in de periode rondom het afkalven of in de eerste maanden van de lactatie. Duidelijke problemen als gevolg van het rantsoen zijn kalfsziekte of pensverzuring. Voedingsproblemen kunnen ook minder duidelijk zichtbaar zijn op een bedrijf. Dan denken we bijvoorbeeld aan afwijkende gehaltes vet en …
 Lees verder

Vaccinatie tegen longworm12-2-2019

Vaccinatie tegen longworm dient te gebeuren minimaal zes weken voor het uitscharen van het (jong)vee. Daarom is het zaak nu longwormvaccin te bestellen. Heeft u vorig jaar gevaccineerd dan wordt u binnenkort door een van de assistentes gebeld. Wilt u dit jaar voor het eerste vaccineren geef dit dan door op de praktijk of overleg met uw vaste …
 Lees verder

Symposium klauwgezondheid12-2-2019

De melkveehouderij in Nederland kent vele uitdagingen. Één van deze uitdagingen is al jarenlang de klauwgezondheid. Om de klauwgezondheid in zuid-Nederland naar een hoger niveau te tillen gaat DAMB een samenwerkingsverband aan met dierenartsenpraktijken DK ’t Leijdal, DCO, Dier-N-artsen en twee klauwverzorgers. Het …
 Lees verder

Voordelig laboratorium onderzoek12-2-2019

Al vanaf 6 inzendingen per jaar bent u met een abonnement bij het BVL (het laboratorium bij ons op de praktijk) voordeliger uit, dan zonder abonnement. Het abonnementssysteem voor laboratorium inzendingen op het BVL werkt als volgt: in plaats van basiskosten per inzending, betaalt u éénmalig één bedrag voor het …
 Lees verder

Kalf OK-score12-2-2019

Veehouders die melk leveren aan Friesland Campina kunnen ontwikkelpunten verdienen in FoqusPlanet door extra aandacht te besteden aan de kalfveropfok. Als het goed is heeft u in Melkweb een machtiging afgegeven om de gegevens voor u te verzamelen bij I&R, Medirund en Rendac. Graag vragen we u om toestemming te verlenen om deze gegevens ook door te sturen …
 Lees verder