24/7 bereikbaar: 013 504 24 02 voor afspraak,
info & spoed
 
  
Nieuws

Rundvee9-8-2018

Consult voeding

In de afgelopen nieuwsbrief is het consult voeding besproken, in deze nieuwsbrief geven we een voorbeeld van een dergelijk voedingsconsult in de praktijk.

Was voeding in het verleden een specifieke taak voor de voeradviseur, zoals de diergezondheid die van de dierenarts was, tegenwoordig beseft iedereen de relatie tussen beiden. Sebastian en Gijs leggen zich binnen het rundveeteam toe op de rundveevoeding. Dit leidt er toe dat we meer contact hebben met de voervoorlichters en dat er steeds vaker overleg plaats vindt samen met de veehouder, voervoorlichter en een van onze dierenartsen. Vaak is dit overleg “preventief”en bedoeld om de neuzen allemaal dezelfde kant op te krijgen. In andere gevallen komt het echter ook voor dat er problemen spelen op een melkveebedrijf; een gezamenlijk overleg met de veehouder, voervoorlichter en dierenarts kan dan uitkomst bieden.

 

Een goed voorbeeld van het voedingsconsult is het overleg dat we 1,5 maand geleden hadden bij een veehouder uit de praktijk. De veehouder is een perfectionist en heeft een hekel aan zieke koeien. Nadat er enkele koeien gekalfd hadden die slecht op wilden starten, nam de veehouder contact op met de praktijk. De koeien produceerden 15 liter biest, kregen kalfziekte verschijnselen en kwamen, nadat ze weer in de benen waren, niet op gang met de voeropname.

Door middel van een gezamenlijk overleg met de voervoorlichter hebben we de transitieperiode aan kunnen passen. Zo is de droogzetstrategie veranderd, het rantsoen van de droge koeien aangepast en de krachtvoergift onder de loep genomen. Deze aanpassingen, de samenwerking met de voervoorlichter en de inzet van de veehouder hebben ervoor gezorgd dat de problemen opgelost zijn en de koeien nu weer vlot opstarten.

18 december jaarlijkse studieavond13-12-2018

Namens het rundveeteam willen wij u uitnodigen voor de jaarlijkse studieavond! De lezing wordt gehouden op dinsdag 18 december in “Herberg den Hemel” in Hilvarenbeek. Het programma: 20.00 Ontvangst koffie & thee 20.15 Welkomstwoord 20.30 Sensordata gerelateerd aan transitieproblemen – Peter …
 Lees verder

Afscheid Marie-Jose13-12-2018

Op 16 november hebben we op een feestelijke manier afscheid genomen van dierenarts Marie-Jose. Tijdens de bijeenkomst bij herberg In den Hemel heeft ze met een motiverende speech de veehouders waar ze kwam als begeleidend dierenarts bedankt voor het vertrouwen en de prettige samenwerking van de afgelopen 7,5 jaar. Als afsluiter wenste ze iedereen veel …
 Lees verder

Vertrek Marie-Jose Start Rianne12-11-2018

Nu is het dan echt zover: mijn afscheid van Dierenartsen Midden Brabant. Precies 7.5 jaar heb ik met veel plezier en enthousiasme gewerkt bij DAMB. Ik kijk terug op een mooie tijd en wil jullie bedanken voor het in mij gestelde vertrouwen. Samen met Roel ga ik een nieuwe toekomst tegemoet, waar we heel veel zin in hebben. Ik ben blij dat de praktijk in Rianne Klerx een …
 Lees verder

Voorkomen van longproblemen bij kalveren12-11-2018

In de meeste jaren neemt de kans op longproblemen toe vanaf de herfst tot het voorjaar. Er zijn heel wat maatregelen te nemen om de kans op longaandoeningen te verminderen. Een goede biestvoorziening, voeding en watervoorziening voor de kalveren zijn zeer belangrijk. Een kalf dat honger heeft of te weinig antistoffen heeft, is erg gevoelig voor …
 Lees verder

Gratis kalverdekje bij 10 Kexxtone bolussen12-11-2018

Bij afname van 10 Kexxtone bolussen ontvangt u nu een gratis kalverdekje. Deze actie loopt nog tot en met november 2018. Een Kexxtone bolus mag bij koeien met een risico op ketose drie weken voor de verwachte afkalfdatum toegediend worden.
 Lees verder

Gedwongen productwisselingen12-11-2018

Tijdens de afgelopen periode heeft u kunnen merken dat er veel wisselingen hebben plaatsgevonden in de apotheek. Door samenloop van verschillende omstandigheden zijn er meerdere diergeneesmiddelen op dit moment niet, of beperkt leverbaar. Om dieren te voorzien van de juiste behandeling zijn we gedwongen om te kiezen voor andere middelen met …
 Lees verder