24/7 bereikbaar: 013 504 24 02 voor afspraak,
info & spoed
 
  
Nieuws

Rundvee9-8-2018

Consult voeding

In de afgelopen nieuwsbrief is het consult voeding besproken, in deze nieuwsbrief geven we een voorbeeld van een dergelijk voedingsconsult in de praktijk.

Was voeding in het verleden een specifieke taak voor de voeradviseur, zoals de diergezondheid die van de dierenarts was, tegenwoordig beseft iedereen de relatie tussen beiden. Sebastian en Gijs leggen zich binnen het rundveeteam toe op de rundveevoeding. Dit leidt er toe dat we meer contact hebben met de voervoorlichters en dat er steeds vaker overleg plaats vindt samen met de veehouder, voervoorlichter en een van onze dierenartsen. Vaak is dit overleg “preventief”en bedoeld om de neuzen allemaal dezelfde kant op te krijgen. In andere gevallen komt het echter ook voor dat er problemen spelen op een melkveebedrijf; een gezamenlijk overleg met de veehouder, voervoorlichter en dierenarts kan dan uitkomst bieden.

 

Een goed voorbeeld van het voedingsconsult is het overleg dat we 1,5 maand geleden hadden bij een veehouder uit de praktijk. De veehouder is een perfectionist en heeft een hekel aan zieke koeien. Nadat er enkele koeien gekalfd hadden die slecht op wilden starten, nam de veehouder contact op met de praktijk. De koeien produceerden 15 liter biest, kregen kalfziekte verschijnselen en kwamen, nadat ze weer in de benen waren, niet op gang met de voeropname.

Door middel van een gezamenlijk overleg met de voervoorlichter hebben we de transitieperiode aan kunnen passen. Zo is de droogzetstrategie veranderd, het rantsoen van de droge koeien aangepast en de krachtvoergift onder de loep genomen. Deze aanpassingen, de samenwerking met de voervoorlichter en de inzet van de veehouder hebben ervoor gezorgd dat de problemen opgelost zijn en de koeien nu weer vlot opstarten.

Nieuwe maïsoogst9-10-2018

De percelen maïs laten dit jaar wisselende resultaten zien als gevolg van een droge zomer. Mogelijk heeft u nog genoeg voorraad uit 2017 om dit tekort te compenseren. Het voeren van verse maïs brengt namelijk risico’s voor de diergezondheid met zich mee. Ongeconserveerde maïs is suikerrijk en smakelijk. Daarom zullen de koeien er …
 Lees verder

Voorstellen Rianne Klerx9-10-2018

Ik ben Rianne Klerx, geboren en opgegroeid in het Brabantse Vlijmen. Na het afronden van mijn studie in 2017 heb ik met plezier een jaar gewerkt in Oost-Brabant als paarden- en landbouwhuisdierenarts. Het is tijd voor een nieuwe uitdaging en ik kijk uit om per 1 november deel uit te maken van het team DAMB. Ik kan ontzettend genieten van gezonde dieren, blije …
 Lees verder

Drenchpomp, essentieel op ieder melkveebedrijf9-10-2018

Het drenchen van koeien is niet meer weg te denken uit onze dagelijkse werkzaamheden. Zeker met de temperaturen van afgelopen zomer wordt praktisch iedere zieke koe met behulp van de pomp voorzien van een aantal emmers vers water en bijbehorende drenchpoeders. Een koe kan om meerdere redenen uitdrogingsverschijnselen krijgen, denk hierbij aan ziekte, …
 Lees verder

Aansturing onderzoek Gezondheidsdienst voor Dieren per mail9-10-2018

De Gezondheidsdienst voor Dieren (GD) gaat steeds meer digitaal werken. Als gevolg hiervan worden aansturingen voor onderzoek niet meer per post ontvangen door de veehouder en de dierenartsenpraktijk. Als er op het bedrijf een onderzoek moet plaatsvinden, ontvangt u hierover een e-mail. Dierenartsen Midden Brabant kan de aansturingen, net als u, ook …
 Lees verder

Pinken wel of niet ontwormen bij opstallen9-10-2018

Door bloedonderzoek uit te voeren bij vijf pinken binnen 7 dagen na opstallen is eenvoudig te bepalen hoe zwaar de worminfectie is die de koppel in de weide heeft opgelopen. U kunt hierdoor bepalen of ze wel of niet ontwormd moeten worden. Daarnaast kan de uitslag aanleiding zijn om volgend jaar aanpassingen te doen aan de preventie van worminfecties. Denk aan …
 Lees verder

Amphoprim vervangt Dofatrim9-8-2018

Eind juli heeft het Europese Medicijn Agentschap (EMA) besloten dat de stof diethanolamine niet meer gebruikt mag worden als hulpstof in diergeneesmiddelen. Om die reden is de handelsvergunning van verschillende diergeneesmiddelen,waaronder ook Dofatrim, ingetrokken. Dit heeft tot gevolg dat het middel Dofatrim niet meer leverbaar is. …
 Lees verder