24/7 bereikbaar: 013 504 24 02 voor afspraak,
info & spoed
 
  
Nieuws

Rundvee9-8-2018

Consult voeding

In de afgelopen nieuwsbrief is het consult voeding besproken, in deze nieuwsbrief geven we een voorbeeld van een dergelijk voedingsconsult in de praktijk.

Was voeding in het verleden een specifieke taak voor de voeradviseur, zoals de diergezondheid die van de dierenarts was, tegenwoordig beseft iedereen de relatie tussen beiden. Sebastian en Gijs leggen zich binnen het rundveeteam toe op de rundveevoeding. Dit leidt er toe dat we meer contact hebben met de voervoorlichters en dat er steeds vaker overleg plaats vindt samen met de veehouder, voervoorlichter en een van onze dierenartsen. Vaak is dit overleg “preventief”en bedoeld om de neuzen allemaal dezelfde kant op te krijgen. In andere gevallen komt het echter ook voor dat er problemen spelen op een melkveebedrijf; een gezamenlijk overleg met de veehouder, voervoorlichter en dierenarts kan dan uitkomst bieden.

 

Een goed voorbeeld van het voedingsconsult is het overleg dat we 1,5 maand geleden hadden bij een veehouder uit de praktijk. De veehouder is een perfectionist en heeft een hekel aan zieke koeien. Nadat er enkele koeien gekalfd hadden die slecht op wilden starten, nam de veehouder contact op met de praktijk. De koeien produceerden 15 liter biest, kregen kalfziekte verschijnselen en kwamen, nadat ze weer in de benen waren, niet op gang met de voeropname.

Door middel van een gezamenlijk overleg met de voervoorlichter hebben we de transitieperiode aan kunnen passen. Zo is de droogzetstrategie veranderd, het rantsoen van de droge koeien aangepast en de krachtvoergift onder de loep genomen. Deze aanpassingen, de samenwerking met de voervoorlichter en de inzet van de veehouder hebben ervoor gezorgd dat de problemen opgelost zijn en de koeien nu weer vlot opstarten.

Amphoprim vervangt Dofatrim9-8-2018

Eind juli heeft het Europese Medicijn Agentschap (EMA) besloten dat de stof diethanolamine niet meer gebruikt mag worden als hulpstof in diergeneesmiddelen. Om die reden is de handelsvergunning van verschillende diergeneesmiddelen,waaronder ook Dofatrim, ingetrokken. Dit heeft tot gevolg dat het middel Dofatrim niet meer leverbaar is. …
 Lees verder

Oorbiopten bij verwerpers en doodgeboren kalveren9-8-2018

In de BVD-bewakingsprogramma’s was oorspronkelijk een verplichting opgenomen om doodgeboren kalveren en verworpen vruchten te laten onderzoeken op BVD-virus. Inmiddels hebben de sectorpartijen besloten deze verplichting om te zetten in een dringend advies. De redenen hiervoor zijn de logistieke en praktische problemen op het gebied van …
 Lees verder

Luchtweginfecties9-8-2018

Met de ‘r’ in de maand begint een periode waarin de kans op luchtweginfecties bij rundvee groot is. Twee belangrijke ziektebeelden hiervan zijn IBR en pinkengriep. Voor beide aandoeningen zijn er vaccins beschikbaar om uw dieren te beschermen. Dit is belangrijk om de besmetting en verspreiding van de infectie op het bedrijf te voorkomen. …
 Lees verder

Plastische chirurgie bij het rund9-8-2018

Deze koe viel bij voorbijgangers op in de wei omdat er zo´n gek ´ding´aan hing bij het uier. Een wrat-achtig gezwel. De koe had er verder geen last van, maar toch een heel gewicht om mee te sjouwen. Daarom hebben we het gezwel verwijderd, met een mooi resultaat! De derde foto is 6 weken na de operatie. De wond is mooi dichtgegroeid. En de koe kan met …
 Lees verder

Vacature rundveedierenarts m/v 0.8-1 FTE7-8-2018

Het rundveeteam van Dierenartsen Midden Brabant in Diessen zoekt in verband met het vertrek van een collega, een nieuw teamlid. Bij Dierenartsen Midden Brabant werken 19 dierenartsen diersoort gedifferentieerd. Wij verlenen vakkundige zorg en advies in het belang van dier, klant en maatschappij. Om ons rundveeteam van 5 dierenartsen te versterken zoeken …
 Lees verder

Gezonde koeien door gezonde voeding6-7-2018

In de nieuwsbrief besteden we extra aandacht aan de specialisaties per dierenarts. Gijs en Sebastian leggen zich extra toe op voeding. Dit betekent dat zij specifieke nascholing volgen op dit gebied. Zo kunnen ze veehouders (en collega’s) ondersteunen in de bedrijfsvoering om problemen op te lossen. Was in het verleden voeding een …
 Lees verder