24/7 bereikbaar: 013 504 24 02 voor afspraak,
info & spoed
 
  
Nieuws

Rundvee9-8-2018

Consult voeding

In de afgelopen nieuwsbrief is het consult voeding besproken, in deze nieuwsbrief geven we een voorbeeld van een dergelijk voedingsconsult in de praktijk.

Was voeding in het verleden een specifieke taak voor de voeradviseur, zoals de diergezondheid die van de dierenarts was, tegenwoordig beseft iedereen de relatie tussen beiden. Sebastian en Gijs leggen zich binnen het rundveeteam toe op de rundveevoeding. Dit leidt er toe dat we meer contact hebben met de voervoorlichters en dat er steeds vaker overleg plaats vindt samen met de veehouder, voervoorlichter en een van onze dierenartsen. Vaak is dit overleg “preventief”en bedoeld om de neuzen allemaal dezelfde kant op te krijgen. In andere gevallen komt het echter ook voor dat er problemen spelen op een melkveebedrijf; een gezamenlijk overleg met de veehouder, voervoorlichter en dierenarts kan dan uitkomst bieden.

 

Een goed voorbeeld van het voedingsconsult is het overleg dat we 1,5 maand geleden hadden bij een veehouder uit de praktijk. De veehouder is een perfectionist en heeft een hekel aan zieke koeien. Nadat er enkele koeien gekalfd hadden die slecht op wilden starten, nam de veehouder contact op met de praktijk. De koeien produceerden 15 liter biest, kregen kalfziekte verschijnselen en kwamen, nadat ze weer in de benen waren, niet op gang met de voeropname.

Door middel van een gezamenlijk overleg met de voervoorlichter hebben we de transitieperiode aan kunnen passen. Zo is de droogzetstrategie veranderd, het rantsoen van de droge koeien aangepast en de krachtvoergift onder de loep genomen. Deze aanpassingen, de samenwerking met de voervoorlichter en de inzet van de veehouder hebben ervoor gezorgd dat de problemen opgelost zijn en de koeien nu weer vlot opstarten.

Facturen digitaal13-6-2019

Sinds enige tijd biedt Dierenartsen Midden Brabant de mogelijkheid facturen digitaal te ontvangen. Steeds meer veehouders maken gebruik van deze service. Wilt u ook gebruik maken van deze service, dan kunt u dit doorgeven via 013-5042402 of per mail naar info@damb.nl
 Lees verder

Hittestress bij koeien13-6-2019

De zomer staat voor de deur: hoge temperaturen en een hoge luchtvochtigheid dus ook. Een koe voelt zich comfortabel tot een omgevingstemperatuur van 20°C. Hoe hoger de melkproductie, hoe hoger ook de warmteproductie van de koe en dus ook hoe sneller de koe last zal krijgen van hittestress. Verschijnselen van hittestress: Verminderde …
 Lees verder

Korting op Koekompas bij snel aanmelden13-6-2019

Iedere melkveehouder moet voor 31 december 2019 een Koekompas hebben uitgevoerd op zijn bedrijf. Het opgestelde Koekompas wordt digitaal aangemeld op Zuivelplatform. Deze uiterste datum is dus een harde datum. Per Koekompas heeft de dierenarts zo’n drie uur tijd nodig, waarvan ongeveer twee uur voor het bedrijfsbezoek. Om te voorkomen dat alle …
 Lees verder

Blauwtong8-5-2019

Via e-mailberichten hebben we melkveehouders de afgelopen weken geïnformeerd over Blauwtong. Graag zetten we de belangrijkste zaken nog op een rij. Sinds 2015 is er een opmars van Blauwtongvirus type 8 (BTV-8) vanuit Zuid-Europa. Inmiddels heeft dit virus via de knut ook dieren in België geïnfecteerd. Daarom is België sinds …
 Lees verder

Stand van zaken Koekompas8-5-2019

Om te kunnen voldoen aan de voorwaarde dat iedere melkveehouder voor 1 januari 2020 een actueel KoeKompas voor zijn bedrijf heeft, zijn drie rundveedierenartsen van DAMB gestart met de IKM cursus. De IKM cursus is een voorwaarde om een KoeKompas op te kunnen stellen. Mark Bertens, Gijs van de Ven en Ties Peijnenburg volgen deze cursus. Bij het opstellen …
 Lees verder

Klauwverzorgen volgens het vijfstappenplan?8-5-2019

Op 12 april 2019 organiseerde het Klauwgezondheidsteam Zuid Nederland (KGTZ) de tweede workshop klauwverzorging. Na een korte introductie zijn vijf veehouders onder leiding van klauwverzorger Johan Hardeman en dierenarts Rianne Klerx aan de slag gegaan met de klauwen. Het vijfstappenplan is de leidraad bij een goede klauwverzorging en stond dan ook …
 Lees verder