24/7 bereikbaar: 013 504 24 02 voor afspraak,
info & spoed
 
  
Nieuws

Rundvee14-5-2018

Jongveeconsult

Met de huidige wet- en regelgeving is het de nieuwe trend om steeds minder jongvee te gaan houden. Ook moet de afkalfleeftijd van de vaarzen lager om zo min mogelijk fosfaatruimte bij het jongvee te “verliezen”. Voorwaarde om dit te bereiken is dan wel dat het aanwezige jongvee zo goed en efficiënt mogelijk opgefokt wordt. Met de nieuwe KalfOK score van Friesland Campina komt ook de uitval bij het jongvee onder een vergrootglas te liggen.

 

Naast alle huidige verplichtingen binnen de melkveehouderij zijn er natuurlijk nog genoeg andere redenen om de jongveeopfok eens onder te loep te nemen. Wist u dat de kalveren op een Nederlands melkveebedrijf ongeveer 650 gram per dag groeien tot spenen, maar dat er ook bedrijven binnen onze praktijk zijn waar de kalveren meer dan 1200 gram per dag groeien? Wist u dat deze extra groei niet alleen in spierweefsel of botten zit, maar ook het uierweefsel ten goede komt? Wist u dat iedere 100 gram groei extra per dag tijdens de melkperiode 150 liter melk in de eerste lactatie oplevert. Wist u dat de kalveren die harder groeien ook nog eens minder snel ziek worden?

 

Maar hoe gaan we deze extra groei en uiteindelijk hogere productie bij de vaarzen dan bereiken? De mogelijkheden en verschillende producten binnen de kalveropfok zijn groot. Er zijn veel verschillende soorten krachtvoeders en melkproducten beschikbaar. Maar welke is nu het beste voor het kalf en voor u? Wilt u graag een onafhankelijk advies over uw kalveropfok, neem dan eens contact op met de praktijk voor een jongveeconsult.

Nieuwe maïsoogst9-10-2018

De percelen maïs laten dit jaar wisselende resultaten zien als gevolg van een droge zomer. Mogelijk heeft u nog genoeg voorraad uit 2017 om dit tekort te compenseren. Het voeren van verse maïs brengt namelijk risico’s voor de diergezondheid met zich mee. Ongeconserveerde maïs is suikerrijk en smakelijk. Daarom zullen de koeien er …
 Lees verder

Voorstellen Rianne Klerx9-10-2018

Ik ben Rianne Klerx, geboren en opgegroeid in het Brabantse Vlijmen. Na het afronden van mijn studie in 2017 heb ik met plezier een jaar gewerkt in Oost-Brabant als paarden- en landbouwhuisdierenarts. Het is tijd voor een nieuwe uitdaging en ik kijk uit om per 1 november deel uit te maken van het team DAMB. Ik kan ontzettend genieten van gezonde dieren, blije …
 Lees verder

Drenchpomp, essentieel op ieder melkveebedrijf9-10-2018

Het drenchen van koeien is niet meer weg te denken uit onze dagelijkse werkzaamheden. Zeker met de temperaturen van afgelopen zomer wordt praktisch iedere zieke koe met behulp van de pomp voorzien van een aantal emmers vers water en bijbehorende drenchpoeders. Een koe kan om meerdere redenen uitdrogingsverschijnselen krijgen, denk hierbij aan ziekte, …
 Lees verder

Aansturing onderzoek Gezondheidsdienst voor Dieren per mail9-10-2018

De Gezondheidsdienst voor Dieren (GD) gaat steeds meer digitaal werken. Als gevolg hiervan worden aansturingen voor onderzoek niet meer per post ontvangen door de veehouder en de dierenartsenpraktijk. Als er op het bedrijf een onderzoek moet plaatsvinden, ontvangt u hierover een e-mail. Dierenartsen Midden Brabant kan de aansturingen, net als u, ook …
 Lees verder

Pinken wel of niet ontwormen bij opstallen9-10-2018

Door bloedonderzoek uit te voeren bij vijf pinken binnen 7 dagen na opstallen is eenvoudig te bepalen hoe zwaar de worminfectie is die de koppel in de weide heeft opgelopen. U kunt hierdoor bepalen of ze wel of niet ontwormd moeten worden. Daarnaast kan de uitslag aanleiding zijn om volgend jaar aanpassingen te doen aan de preventie van worminfecties. Denk aan …
 Lees verder

Amphoprim vervangt Dofatrim9-8-2018

Eind juli heeft het Europese Medicijn Agentschap (EMA) besloten dat de stof diethanolamine niet meer gebruikt mag worden als hulpstof in diergeneesmiddelen. Om die reden is de handelsvergunning van verschillende diergeneesmiddelen,waaronder ook Dofatrim, ingetrokken. Dit heeft tot gevolg dat het middel Dofatrim niet meer leverbaar is. …
 Lees verder