24/7 bereikbaar: 013 504 24 02 voor afspraak,
info & spoed
 
  
Nieuws

Rundvee13-3-2018

Nieuwe landelijke aanpak IBR en BVD

Per 1 april 2018 zijn alle melkleverende bedrijven verplicht om deel te nemen aan een BVD en IBR bestrijdings- of bewakingsprogramma. In de bestaande programma’s zijn een aantal wijzigingen aangebracht. Hieronder wordt besproken: de adviesbrief van de GD, de uitvoering, de afgifte van de bedrijfsstatus, IBR besmette bedrijven, BVD onderzoek verworpen vruchten.

 

Adviesbrief GD

Elke veehouder krijgt een advies van de GD over het nieuwe te volgen bestrijdings- of bewakingsprogramma. Bespreek dit advies met uw dierenarts.

 

Aansturing

De administratieve uitvoering van de programma’s (dat wil zeggen de aansturing en het registreren van uitslagen) blijft in handen van de GD. De onderzoeken kunnen nu ook door andere laboratoria uitgevoerd gaan worden. Deze laboratoria moeten hiervoor een erkenning hebben. Het laboratorium van DAMB heeft deze erkenning niet. De uitslagen van deze onderzoeken worden vervolgens bij de GD verwerkt. U heeft dus altijd een abonnement bij de GD nodig, ook al laat u het onderzoek elders uitvoeren.

 

Afgifte van de bedrijfsstatus

De afgifte van de bedrijfsstatus is vanaf 1 april 2018 in handen van Zuivel.nl. en niet meer van de GD.

Omdat de bestrijding van IBR en BVD nu een wettelijk kader heeft, worden er geen uitzonderingen meer gemaakt. Dit betekent dat als bijvoorbeeld bewakingsonderzoek te laat wordt uitgevoerd, of aangevoerde dieren niet of te laat worden onderzocht, uw gezondheidsstatus vervalt. Dit kan grote consequenties hebben, omdat het een langdurig en kostbaar traject zal zijn (in geval van BVD) om uw status weer terug te krijgen. Laat het dus zover niet komen!

 

IBR besmette bedrijven

Voor bedrijven die tegen IBR moeten vaccineren geldt dat zij het abonnement “IBR-vrij route vaccinatie” moeten kiezen. In dit programma moeten alle dieren ouder dan 3 maanden twee keer per jaar tegen IBR gevaccineerd worden. De eerste vaccinatie moet voor 1 juli 2018 toegediend zijn. Deze vaccinaties moeten geregistreerd worden door de dierenarts in veeonline.

 

BVD onderzoek doodgeboren kalveren

Voor de BVD bestrijding is er een belangrijke aanvulling  voor elk melkleverend bedrijf. Alle doodgeboren kalveren en verworpen vruchten moeten door middel van een oorbiopt worden onderzocht op BVD-virus. (dus ook als uw bedrijf BVD vrij is).

De praktische invulling van dit onderdeel is op het moment niet geheel duidelijk.

Dienstverband Gert Prosman eindigt per 1 mei 201813-3-2018

Op 1 mei 2018 eindigt het dienstverband van Gert Prosman binnen de praktijk Dierenartsen Midden-Brabant. Gert is dan 2 jaar bij onze praktijk werkzaam geweest. Jammer genoeg bieden de huidige marktontwikkelingen en de op afzienbare termijn te verwachten ontwikkelingen te weinig zekerheid om Gert een vast dienstverband aan te bieden. Dit betekent …
 Lees verder

Imrestor is in prijs verlaagd13-3-2018

Imrestor, het nieuwe middel om de weerstand van koeien te verhogen, is 15% in prijs verlaagd. In februari werd de lunchbijeenkomst in Esbeek druk bezocht. Ook bij meerdere studieclubs is er extra uitleg gegeven over Imrestor. De veehouder kan door middel van 2 injecties met Imrestor de hoeveelheid en de activiteit van de witte bloedcellen van de koe rondom het …
 Lees verder

Gezonde klauwen is langere levensduur!13-3-2018

Heeft u de factsheet met de succesfactoren voor een optimale klauwgezondheid al van uw dierenarts ontvangen en besproken? Misschien heeft u met het bespreken van het bedrijfsgezondheidsplan gezien dat de klauwen bij uw koppel nog aandacht verdienen? Nu er steeds minder jongvee wordt aangehouden en het steeds belangrijker wordt dat elke koe zo lang mogelijk …
 Lees verder

Start van het weideseizoen13-3-2018

Met twee antivliegen-oorflappen en twee mineralenbolussen bij het inscharen, zijn uw dieren beschermd tegen vliegen, knutten en zomerwrang en is de mineralenvoorziening het hele weideseizoen gedekt! Antivliegen oorflappen Een antivliegen oorflap biedt bescherming tegen vliegen en knutten voor jongvee en koeien in de wei. Deze oorflap …
 Lees verder

Assortiment bolussen11-1-2018

Onze huidige bolussen zullen worden vervangen door een nieuwe lijn die geleverd wordt door Dechra. De E-Pill zal worden vervangen door de Energie –Pil van Dechra (86% Natrium propionaat) De P-Pill zal worden vervangen door de Fosfor-Pil van Dechra (77,5% Monocalciumfosfaat) Deze bolussen worden geleverd in een verpakking van …
 Lees verder

Rundveeteam bijgeschoold op het gebied van vruchtbaarheid11-1-2018

DAMB werkt binnen de Kernpraktijken Rundvee samen met andere rundveepraktijken in Nederland. Door kennis en kunde te bundelen kunnen nieuwe inzichten en technieken snel doorgespeeld worden aan de verschillende praktijken. Onder begeleiding van de faculteit Diergeneeskunde zijn zo ook nieuwe inzichten over vruchtbaarheid bij rundvee bestudeerd. Het …
 Lees verder