24/7 bereikbaar: 013 504 24 02 voor afspraak,
info & spoed
 
  
Nieuws

Rundvee

Een lebmaagverplaatsing2-7-2015

Lebmaagverplaatsingen komen het hele jaar voor, maar worden toch relatief vaker gezien tijdens de zomermaanden. Hieronder bespreken we hoe een lebmaagverplaatsing ontstaat en waar u op kunt letten om het risico te beperken. Een koe die fit afkalft met een goed gevulde pens is de bekroning van een goed transitiemanagement, en vormt de beste preventie van een …
 Lees verder

Verbouwing2-7-2015

Vanaf 6 juli gaan wij verbouwen in onze praktijk in Diessen. We zullen daardoor tijdelijk in een nood-unit gehuisvest zijn, wat uiteraard wel enige aanpassingen zal vergen. Om het voor u en ons zo gemakkelijk mogelijk te maken, verzoeken wij u daarom om zoveel mogelijk al uw bestellingen van tevoren telefonisch of per mail aan ons door te geven. …
 Lees verder

Houw bij rundvee5-6-2015

In de zomer stellen we bij jongvee en koeien regelmatig een ontsteking van de oogleden en het hoornvlies vast. Deze aandoening, in de volksmond “houw” genoemd, wordt meestal veroorzaakt door een bacterie (Moraxella bovis). In ons praktijkgebied zien we vaak dat de infectie in bepaalde regio’s optreedt (bv. in 2014: Brabants Landschap en …
 Lees verder

Paratuberculose nieuwe inzichten?!5-6-2015

De ziekte paratuberculose blijft actueel. De zuivelorganisaties hebben nog steeds veel aandacht voor de opsporing en bestrijding van Para-tbc in verband met de mogelijke relatie met de ziekte van Crohn bij mensen. Afhankelijk van uw status, wordt de melk van individuele koeien jaarlijks of tweejaarlijks onderzocht op antistoffen. Het continue …
 Lees verder

Verlosapparaat wordt toegestaan5-6-2015

Het verlosapparaat, de geboortekrik, wordt onder strikte voorwaarden toegestaan om te gebruiken bij een niet vorderende partus bij koeien. Deze wijziging in de ‘Regeling houders van dieren’ treedt 1 juli 2015 in werking. In de regeling staat beschreven wanneer het verlosapparaat mag worden ingezet en aan welke voorwaarden het …
 Lees verder

Voorkom hittestress12-5-2015

Hittestress bij koeien leidt vaak tot een sterke daling in voeropname en melkproductie, een daling van de weerstand en toename van vruchtbaarheidsproblemen. Door aanpassingen in de omgeving en het rantsoen van de koeien kunnen veel van deze problemen voorkomen worden. Symptomen van hittestress, zoals hijgen, zweten en een daling van de …
 Lees verder