24/7 bereikbaar: 013 504 24 02 voor afspraak,
info & spoed
 
  
Nieuws

Rundvee12-11-2018

Voorkomen van longproblemen bij kalveren

In de meeste jaren neemt de kans op longproblemen toe vanaf de herfst tot het voorjaar. Er zijn heel wat
maatregelen te nemen om de kans op longaandoeningen te verminderen.


Een goede biestvoorziening, voeding en watervoorziening voor de kalveren zijn zeer belangrijk. Een kalf dat
honger heeft of te weinig antistoffen heeft, is erg gevoelig voor longinfecties. Daarbij is het belangrijk om kalveren
in de winter extra melk(poeder) aan te bieden.


De huisvesting speelt een grote rol in de preventie. Kalveren moeten droog kunnen liggen in een schone en
tochtvrije omgeving. Een goede scheiding van leeftijdsgroepen voorkomt dat het oudere jongvee de jongere
dieren infecteert. (Kleine) kalveren in iglo’s of aan de drinkautomaat hebben veel baat bij kalverdekjes. Kalveren die zweten of nat zijn door condens kunnen het beste over de rug geschoren worden. Deze kalveren krijgen het door het scheren niet te koud, het helpt juist om snel op te drogen zodat ze niet met een “nat hemd” hoeven te staan.


Kalveren die ziek worden moeten snel opgespoord en behandeld worden. Bij een grote uitbraak van
longproblemen of langdurige problemen is het verstandig een longspoeling uit te laten voeren.
Met deze spoeling kan de veroorzaker van de longontsteking gevonden worden. Als deze bekend is kunnen
gerichte maatregelen genomen worden zowel met de behandeling (gevoeligheid bekend) als met preventie.


Er zijn verschillende vaccinatiemogelijkheden die effectief zijn tegen virussen en bacteriën die longproblemen
veroorzaken. Welk vaccin het beste is voor uw bedrijf hangt van veel factoren af. Ook hierbij kan een longspoeling duidelijkheid geven.

Facturen digitaal13-6-2019

Sinds enige tijd biedt Dierenartsen Midden Brabant de mogelijkheid facturen digitaal te ontvangen. Steeds meer veehouders maken gebruik van deze service. Wilt u ook gebruik maken van deze service, dan kunt u dit doorgeven via 013-5042402 of per mail naar info@damb.nl
 Lees verder

Hittestress bij koeien13-6-2019

De zomer staat voor de deur: hoge temperaturen en een hoge luchtvochtigheid dus ook. Een koe voelt zich comfortabel tot een omgevingstemperatuur van 20°C. Hoe hoger de melkproductie, hoe hoger ook de warmteproductie van de koe en dus ook hoe sneller de koe last zal krijgen van hittestress. Verschijnselen van hittestress: Verminderde …
 Lees verder

Korting op Koekompas bij snel aanmelden13-6-2019

Iedere melkveehouder moet voor 31 december 2019 een Koekompas hebben uitgevoerd op zijn bedrijf. Het opgestelde Koekompas wordt digitaal aangemeld op Zuivelplatform. Deze uiterste datum is dus een harde datum. Per Koekompas heeft de dierenarts zo’n drie uur tijd nodig, waarvan ongeveer twee uur voor het bedrijfsbezoek. Om te voorkomen dat alle …
 Lees verder

Blauwtong8-5-2019

Via e-mailberichten hebben we melkveehouders de afgelopen weken geïnformeerd over Blauwtong. Graag zetten we de belangrijkste zaken nog op een rij. Sinds 2015 is er een opmars van Blauwtongvirus type 8 (BTV-8) vanuit Zuid-Europa. Inmiddels heeft dit virus via de knut ook dieren in België geïnfecteerd. Daarom is België sinds …
 Lees verder

Stand van zaken Koekompas8-5-2019

Om te kunnen voldoen aan de voorwaarde dat iedere melkveehouder voor 1 januari 2020 een actueel KoeKompas voor zijn bedrijf heeft, zijn drie rundveedierenartsen van DAMB gestart met de IKM cursus. De IKM cursus is een voorwaarde om een KoeKompas op te kunnen stellen. Mark Bertens, Gijs van de Ven en Ties Peijnenburg volgen deze cursus. Bij het opstellen …
 Lees verder

Klauwverzorgen volgens het vijfstappenplan?8-5-2019

Op 12 april 2019 organiseerde het Klauwgezondheidsteam Zuid Nederland (KGTZ) de tweede workshop klauwverzorging. Na een korte introductie zijn vijf veehouders onder leiding van klauwverzorger Johan Hardeman en dierenarts Rianne Klerx aan de slag gegaan met de klauwen. Het vijfstappenplan is de leidraad bij een goede klauwverzorging en stond dan ook …
 Lees verder