Afwijkend gedrag melkvee

Afwijkend gedrag melkvee


In 2017 en 2018 waren er op meerdere bedrijven klachten over koeien die zich verzamelden in delen van de stal. De koeien maakten niet gebruik van alle beschikbare ruimte of vrije ligboxen in de stal. De Gezondheidsdienst voor Dieren heeft op basis van deze klachten een onderzoek gestart om meer inzicht te krijgen over mogelijke risicofactoren en oorzaken voor dit afwijkend gedrag.

In dit onderzoek heeft men naast het verzamelen van risicofactoren op de specifieke bedrijven ook gekeken naar wat er op dit moment bekend is over afwijkend gedrag in de wetenschap. Uit het onderzoek blijkt dat de verschillende oorzaken per bedrijf kunnen verschillen. Op bedrijven waar het afwijkend gedrag wordt waargenomen, wordt geadviseerd om in eerste instantie onderzoek te doen naar de rol van demogelijke factoren: stalklimaat, insectendruk en de aanwezigheid van lekstroom of elektromagnetische velden. Zeker als er voorafgaand een nieuwe stal in gebruik is genomen of veranderingen hebben plaatsgevonden in de aanwezige apparatuur, is het zinvol om te controleren of de aarding van de stal in orde is.