Blauwtong vaccinatie

Blauwtong vaccinatie


Sinds 2015 is er een opmars van Blauwtongvirus type 8 (BTV-8) vanuit Zuid-Europa richting onze buurlanden. Inmiddels heeft dit virus via de knut ook dieren in België geïnfecteerd. Daarom is België sinds maart 2019 een zogenaamd beperkings- en toezichtsgebied. Dieren mogen enkel onder voorwaarden (vaccinatie en bloedonderzoek) het land verlaten. Blauwtong wordt verspreid door knutten, waardoor de mogelijkheid bestaat dat het virus zich in de komende periode verder noordwaarts kan verspreiden. De verschijnselen van Blauwtong zijn: koorts, productiedaling, afwijkingen aan slijmvliezen (neus), zweren aan de spenen en zwelling van de kroonrand.

Vaccinatie tegen blauwtong type 8 is dit jaar toegestaan. Het is verstandig te vaccineren ruim voor de zomer voordat de  buitentemperatuur stijgt. De knutten, die het blauwtongvirus kunnen verspreiden, komen het meest voor bij hoge temperaturen. Gezien de zachte winter neemt dit risico in de komende periode snel toe.

Dieren die vorig jaar gevaccineerd zijn hoeven dit jaar maar een keer gevaccineerd te worden. Dieren die vorig jaar niet gevaccineerd zijn moeten twee keer gevaccineerd worden met 3 weken tussentijd.