Controleer VeeOnline voor afvoer

Controleer VeeOnline voor afvoer


De afgelopen periode merken wij dat er steeds vaker dieren worden aangevoerd van andere bedrijven. Naast het feit dat dit een groot risico is op insleep van aandoeningen, brengt dit ook een ander risico met zich mee. Als er dieren worden aangevoerd van bedrijven met een lagere gezondheidsstatus of uit het buitenland dan wordt er een onderzoek aangestuurd vanuit de Gezondheidsdienst voor Dieren. Het is belangrijk dat deze onderzoeken worden uitgevoerd, alvorens aangevoerde dieren het bedrijf weer verlaten. Controleer dus vóór een dier wordt afgevoerd of wordt geëuthanaseerd of er nog een aansturing voor dit dier is in VeeOnline. Voorkom zo dat dit negatieve gevolgen heeft voor uw bedrijfsgezondheidsstatus.