Geslaagd!

Geslaagd!


We kijken terug op een geslaagde controle. Begin oktober heeft Kiwa Verin ons gecontroleerd of we voldoen aan de eisen van de geborgde rundveedierenarts en alle dierenartsen zijn weer glansrijk geslaagd!