24/7 bereikbaar: 013 504 24 02 voor afspraak,
info & spoed
 
  
Nieuws

Rundvee13-3-2018

Nieuwe landelijke aanpak IBR en BVD

Per 1 april 2018 zijn alle melkleverende bedrijven verplicht om deel te nemen aan een BVD en IBR bestrijdings- of bewakingsprogramma. In de bestaande programma’s zijn een aantal wijzigingen aangebracht. Hieronder wordt besproken: de adviesbrief van de GD, de uitvoering, de afgifte van de bedrijfsstatus, IBR besmette bedrijven, BVD onderzoek verworpen vruchten.

 

Adviesbrief GD

Elke veehouder krijgt een advies van de GD over het nieuwe te volgen bestrijdings- of bewakingsprogramma. Bespreek dit advies met uw dierenarts.

 

Aansturing

De administratieve uitvoering van de programma’s (dat wil zeggen de aansturing en het registreren van uitslagen) blijft in handen van de GD. De onderzoeken kunnen nu ook door andere laboratoria uitgevoerd gaan worden. Deze laboratoria moeten hiervoor een erkenning hebben. Het laboratorium van DAMB heeft deze erkenning niet. De uitslagen van deze onderzoeken worden vervolgens bij de GD verwerkt. U heeft dus altijd een abonnement bij de GD nodig, ook al laat u het onderzoek elders uitvoeren.

 

Afgifte van de bedrijfsstatus

De afgifte van de bedrijfsstatus is vanaf 1 april 2018 in handen van Zuivel.nl. en niet meer van de GD.

Omdat de bestrijding van IBR en BVD nu een wettelijk kader heeft, worden er geen uitzonderingen meer gemaakt. Dit betekent dat als bijvoorbeeld bewakingsonderzoek te laat wordt uitgevoerd, of aangevoerde dieren niet of te laat worden onderzocht, uw gezondheidsstatus vervalt. Dit kan grote consequenties hebben, omdat het een langdurig en kostbaar traject zal zijn (in geval van BVD) om uw status weer terug te krijgen. Laat het dus zover niet komen!

 

IBR besmette bedrijven

Voor bedrijven die tegen IBR moeten vaccineren geldt dat zij het abonnement “IBR-vrij route vaccinatie” moeten kiezen. In dit programma moeten alle dieren ouder dan 3 maanden twee keer per jaar tegen IBR gevaccineerd worden. De eerste vaccinatie moet voor 1 juli 2018 toegediend zijn. Deze vaccinaties moeten geregistreerd worden door de dierenarts in veeonline.

 

BVD onderzoek doodgeboren kalveren

Voor de BVD bestrijding is er een belangrijke aanvulling  voor elk melkleverend bedrijf. Alle doodgeboren kalveren en verworpen vruchten moeten door middel van een oorbiopt worden onderzocht op BVD-virus. (dus ook als uw bedrijf BVD vrij is).

De praktische invulling van dit onderdeel is op het moment niet geheel duidelijk.

18 december jaarlijkse studieavond13-12-2018

Namens het rundveeteam willen wij u uitnodigen voor de jaarlijkse studieavond! De lezing wordt gehouden op dinsdag 18 december in “Herberg den Hemel” in Hilvarenbeek. Het programma: 20.00 Ontvangst koffie & thee 20.15 Welkomstwoord 20.30 Sensordata gerelateerd aan transitieproblemen – Peter …
 Lees verder

Afscheid Marie-Jose13-12-2018

Op 16 november hebben we op een feestelijke manier afscheid genomen van dierenarts Marie-Jose. Tijdens de bijeenkomst bij herberg In den Hemel heeft ze met een motiverende speech de veehouders waar ze kwam als begeleidend dierenarts bedankt voor het vertrouwen en de prettige samenwerking van de afgelopen 7,5 jaar. Als afsluiter wenste ze iedereen veel …
 Lees verder

Vertrek Marie-Jose Start Rianne12-11-2018

Nu is het dan echt zover: mijn afscheid van Dierenartsen Midden Brabant. Precies 7.5 jaar heb ik met veel plezier en enthousiasme gewerkt bij DAMB. Ik kijk terug op een mooie tijd en wil jullie bedanken voor het in mij gestelde vertrouwen. Samen met Roel ga ik een nieuwe toekomst tegemoet, waar we heel veel zin in hebben. Ik ben blij dat de praktijk in Rianne Klerx een …
 Lees verder

Voorkomen van longproblemen bij kalveren12-11-2018

In de meeste jaren neemt de kans op longproblemen toe vanaf de herfst tot het voorjaar. Er zijn heel wat maatregelen te nemen om de kans op longaandoeningen te verminderen. Een goede biestvoorziening, voeding en watervoorziening voor de kalveren zijn zeer belangrijk. Een kalf dat honger heeft of te weinig antistoffen heeft, is erg gevoelig voor …
 Lees verder

Gratis kalverdekje bij 10 Kexxtone bolussen12-11-2018

Bij afname van 10 Kexxtone bolussen ontvangt u nu een gratis kalverdekje. Deze actie loopt nog tot en met november 2018. Een Kexxtone bolus mag bij koeien met een risico op ketose drie weken voor de verwachte afkalfdatum toegediend worden.
 Lees verder

Gedwongen productwisselingen12-11-2018

Tijdens de afgelopen periode heeft u kunnen merken dat er veel wisselingen hebben plaatsgevonden in de apotheek. Door samenloop van verschillende omstandigheden zijn er meerdere diergeneesmiddelen op dit moment niet, of beperkt leverbaar. Om dieren te voorzien van de juiste behandeling zijn we gedwongen om te kiezen voor andere middelen met …
 Lees verder