24/7 bereikbaar: 013 504 24 02 voor afspraak,
info & spoed
 
  
Nieuws

Rundvee13-3-2018

Nieuwe landelijke aanpak IBR en BVD

Per 1 april 2018 zijn alle melkleverende bedrijven verplicht om deel te nemen aan een BVD en IBR bestrijdings- of bewakingsprogramma. In de bestaande programma’s zijn een aantal wijzigingen aangebracht. Hieronder wordt besproken: de adviesbrief van de GD, de uitvoering, de afgifte van de bedrijfsstatus, IBR besmette bedrijven, BVD onderzoek verworpen vruchten.

 

Adviesbrief GD

Elke veehouder krijgt een advies van de GD over het nieuwe te volgen bestrijdings- of bewakingsprogramma. Bespreek dit advies met uw dierenarts.

 

Aansturing

De administratieve uitvoering van de programma’s (dat wil zeggen de aansturing en het registreren van uitslagen) blijft in handen van de GD. De onderzoeken kunnen nu ook door andere laboratoria uitgevoerd gaan worden. Deze laboratoria moeten hiervoor een erkenning hebben. Het laboratorium van DAMB heeft deze erkenning niet. De uitslagen van deze onderzoeken worden vervolgens bij de GD verwerkt. U heeft dus altijd een abonnement bij de GD nodig, ook al laat u het onderzoek elders uitvoeren.

 

Afgifte van de bedrijfsstatus

De afgifte van de bedrijfsstatus is vanaf 1 april 2018 in handen van Zuivel.nl. en niet meer van de GD.

Omdat de bestrijding van IBR en BVD nu een wettelijk kader heeft, worden er geen uitzonderingen meer gemaakt. Dit betekent dat als bijvoorbeeld bewakingsonderzoek te laat wordt uitgevoerd, of aangevoerde dieren niet of te laat worden onderzocht, uw gezondheidsstatus vervalt. Dit kan grote consequenties hebben, omdat het een langdurig en kostbaar traject zal zijn (in geval van BVD) om uw status weer terug te krijgen. Laat het dus zover niet komen!

 

IBR besmette bedrijven

Voor bedrijven die tegen IBR moeten vaccineren geldt dat zij het abonnement “IBR-vrij route vaccinatie” moeten kiezen. In dit programma moeten alle dieren ouder dan 3 maanden twee keer per jaar tegen IBR gevaccineerd worden. De eerste vaccinatie moet voor 1 juli 2018 toegediend zijn. Deze vaccinaties moeten geregistreerd worden door de dierenarts in veeonline.

 

BVD onderzoek doodgeboren kalveren

Voor de BVD bestrijding is er een belangrijke aanvulling  voor elk melkleverend bedrijf. Alle doodgeboren kalveren en verworpen vruchten moeten door middel van een oorbiopt worden onderzocht op BVD-virus. (dus ook als uw bedrijf BVD vrij is).

De praktische invulling van dit onderdeel is op het moment niet geheel duidelijk.

Hittestress bij koeien11-6-2018

Mei 2018 was uitzonderlijk warm. Veel dagen met temperaturen boven de 20°C en een hoge luchtvochtigheid. Volop hittestress bij de koeien dus. Een koe voelt zich namelijk comfortabel tot een temperatuur van 20°C in haar omgeving. Hoe hoger de temperatuur wordt, hoe meer moeite ze zal moeten doen om haar eigen lichaamstemperatuur onder controle te …
 Lees verder

Jongveeopfok11-6-2018

Steeds minder jongvee en een lagere afkalfleeftijd van de vaarzen. Dat is de tendens. Uitval bij het jongvee is dan dus hoogst ongewenst, evenals een matige groei. Het aanwezige jongvee moet zo goed en efficiënt mogelijk opgefokt worden. Ze moeten dus hard groeien en ze mogen niet ziek worden. Maar hoe gaan we die extra groei dan bereiken? Hoe …
 Lees verder

Nieuws uit de apotheek11-6-2018

Enkele producten uit onze apotheek zijn definitief vervangen. Hierbij een overzicht van deze producten met dosering en wachttijden. Deze zomer worden alle bestaande bedrijfsbehandelplannen (BBP) vervangen door een nieuwe versie. De wijzigingen in het overzicht worden opgenomen in het nieuwe BBP.
 Lees verder

Privacyverklaring DAMB24-5-2018

Wij kunnen ons voorstellen dat u graag wilt weten waarom wij u om persoonlijke gegevens vragen en wat wij ermee doen. In onze privacyverklaring leest u hier meer over. Heeft u na het lezen hiervan nog vragen, neem dan gerust contact met ons op via 013-5042402 of stuur een e-mail naar info@damb.nl.
 Lees verder

Jongveeconsult14-5-2018

Met de huidige wet- en regelgeving is het de nieuwe trend om steeds minder jongvee te gaan houden. Ook moet de afkalfleeftijd van de vaarzen lager om zo min mogelijk fosfaatruimte bij het jongvee te “verliezen”. Voorwaarde om dit te bereiken is dan wel dat het aanwezige jongvee zo goed en efficiënt mogelijk opgefokt wordt. Met de nieuwe KalfOK …
 Lees verder

Deadline vaccinatie IBR14-5-2018

Dit jaar zijn de zuivelondernemingen gestart met de landelijke aanpak ter bestrijding van BVD en IBR. Bedrijven die gekozen hebben voor de IBR-route Vaccinatie moeten uiterlijk 30 juni 2018 tenminste één vaccinatieronde hebben toegepast op alle in aanmerking komende dieren van 3 maanden en ouder. Vaccinaties die zijn uitgevoerd vanaf 1 …
 Lees verder