Privacyverklaring

Privacyverklaring van Dierenartsen Midden Brabant


Dierenartsen Midden Brabant biedt in het belang van dier, klant en maatschappij vakkundige zorg en advies aan. Bij onze dienstverlening of wanneer wij op een andere manier met u contact hebben respecteren wij uw privacy. Wij hechten veel waarde aan de bescherming van de persoonlijke gegevens van onze klanten. Uw persoonsgegevens worden zorgvuldig behandeld en beveiligd. Wij houden ons daarbij aan de eisen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Wij kunnen ons voorstellen dat u graag wilt weten waarom wij u om persoonlijke gegevens vragen en wat wij ermee doen. In onze privacyverklaring leest u hier meer over.