Geiten

Geitendierenartsen van Dierenartsen Midden Brabant houden hun kennis op peil

De geitendierenartsen houden hun kennis op peil!


De geitenhouderij is een dynamische, relatief jonge sector in de veehouderij. Door schaalvergroting zijn de inzichten in huisvesting, voeding en veterinaire zaken aan continue verandering onderhevig. De melkgeitenhouderij is met geen enkele andere veehouderij-sector te vergelijken en vereist dan ook een specifieke benadering. Door de unieke positie van DAMB, met een groot aantal aangesloten melkgeitenbedrijven, staan onze dierenartsen met beide benen in de praktijk. Zij hebben veel ervaring en contactmomenten met professionele melkgeitenbedrijven.