Historie

Oude praktijkpand van Dierenartsen Midden Brabant

Historie


De historie van Dierenartsen Midden Brabant gaat al ver terug tot in 1972. In dat jaar is Groepspraktijk Dierenartsen Diessen opgericht. In de jaren hierna is de praktijk flink gegroeid. In 2003 is Groepspraktijk Dierenartsen Diessen gefuseerd met Dierenartsenpraktijk Stokhasselt en verder gegaan onder de naam Groepspraktijk Tilburg - Diessen. Naderhand zijn we gefuseerd met Dierenartsenpraktijk Reusel en is de praktijk doorontwikkeld tot een vooruitstrevende grote groepspraktijk onder de naam Dierenartsen Midden Brabant. We werken inmiddels vanuit vier locaties, namelijk Diessen, Goirle, Tilburg en Reusel.

Op de locatie in Diessen bevindt zich het Brabants Veterinair Laboratorium waar diergeneeskundig laboratorium onderzoek wordt verricht door vakkundige laborantes. Met behulp van moderne technieken en kennis van zaken per diersoort verlenen we diergeneeskundige zorg van hoge kwaliteit, dat is immers onze passie! Waar nodig voor optimale dienstverlening wordt samenwerking gezocht met andere praktijken. VGTZ, Poultry Vets en Paardenartsen Brabant zijn daar voorbeelden van.