Nieuwsoverzicht

Rundvee

04
mei

Update voor veehouders

Wat betekent dit voor u als veehouder? Dierenartsen Midden Brabant blijft diergeneeskundige zorg aanbieden.

Lees meer
03
mei

Hittestress

De hogere temperaturen en een hoge luchtvochtigheid komen weer regelmatig voor. Wat kun je hier tegen doen?

Lees meer
09
maa

Blauwtong vaccinatie

Vaccinatie tegen blauwtong type 8 is dit jaar toegestaan. Het is verstandig te vaccineren ruim voor de zomer voordat de ...

Lees meer
09
maa

Koe kompas 2020

We hebben intern de uitvoering van Koekompas in 2019 geëvalueerd. Deze bespreking heeft geleid tot een aantal actiepunten...

Lees meer
09
maa

Longworm vaccinatie

Vaccinatie tegen longworm dient te gebeuren minimaal zes weken voor het uitscharen van het (jong)vee.

Lees meer
01
feb

Nieuw praktijk management systeem

Welke gevolgen heeft dit voor u als klant?

Lees meer
01
feb

Digitale nieuwsbrief

Vanaf februari 2020 zal naast de facturen, ook de nieuwsbrief alleen nog maar digitaal verstuurd gaan worden.

Lees meer
01
feb

Controleer VeeOnline voor afvoer

Controleer vóór een dier wordt afgevoerd of wordt geëuthanaseerd of er nog een aansturing voor dit dier is in VeeOnline.

Lees meer
13
jan

Longontsteking bij koeien

In november organiseerde de Gezondheidsdienst voor Dieren een informatiebijeenkomst voor rundveedierenartsen. Hier werden...

Lees meer