Longproblemen bij kalveren: wat is de oorzaak?

Longproblemen bij kalveren: wat is de oorzaak?


In het najaar ontstaan vaak problemen door luchtweginfecties bij kalveren. U kunt heel wat maatregelen nemen om de kans op luchtweginfecties te beperken. Een goede biestvoorziening, voeding en watervoorziening voor de kalveren zijn zeer belangrijk.

De huisvesting speelt een grote rol: kalveren moeten droog kunnen liggen in een schone en tochtvrije omgeving. Denk daarnaast ook aan kalverdekjes voor kalveren in iglo’s of aan de drinkautomaat.

Oudere kalveren kunnen virussen of bacteriën bij zich dragen waar jongere kalveren nog geen afweer tegen hebben opgebouwd. Een goede scheiding van leeftijdsgroepen voorkomt dat het oudere jongvee de jongere dieren infecteert.

Kalveren die ziek worden moeten snel opgespoord en behandeld worden. Door het uitvoeren van een longspoeling bij een kalf dat ziek is geworden kunnen we de veroorzaker van de problemen herkennen. Zo kunnen we ook de juiste behandeling, het beste vaccin en de belangrijkste risicofactoren bespreken. Een longspoeling is eenvoudig uit te voeren en levert betrouwbare informatie op over de problemen die zich in de long afspelen. Doordat we het bacteriologisch onderzoek in ons eigen lab kunnen uitvoeren heeft u ook snel een uitslag. Voor uitgebreide analyse kunnen we het monster kosteloos laten onderzoeken op de 10 meest voorkomende bacteriën en virussen in een ander laboratorium.