Leptospirose bij rundvee in Nederland

Leptospirose bij rundvee in Nederland


Als gevolg van een toename in de aanvoer van vee uit het buitenland ziet de Gezondheidsdienst voor Dieren steeds vaker dat de status van een bedrijf is veranderd. Aankoop en transport van vee gaat gepaard met risico’s voor insleep van ziektes. Door jarenlange inzet in de melkveesector kwam Leptospirose of melkerskoorts de laatste tijd nauwelijks nog voor. De afgelopen periode zijn er 7 melkveebedrijven besmet geraakt. Mocht u alsnog overwegen om vee aan te kopen (uit het buitenland) dan delen we graag de adviezen van de GD met u:

  • Controleer vooraf te dieren op het bedrijf van herkomst, bij voorkeur met de gevoelige ELISA-testmethode.
  • Transporteer de runderen als een aparte groep rechtstreeks naar Nederland. Verzamelplaatsen zijn een groot risico.
  • Plaats dieren 4 tot 6 weken in quarantaine.
  • Onderzoek de dieren bij aankomst én na afloop van de quarantaine. Dieren kunnen immers tijdens transport besmet zijn geraakt.

Bovenstaande adviezen gelden uiteraard ook voor dierverplaatsingen binnen Nederland als het herkomstbedrijf niet leptospirose-vrij is. Aarzel niet om met het rundveeteam te overleggen als u overweegt om vee aan te kopen. We denken graag mee om in te schatten of en hoe u dit op een verantwoorde manier kunt doen.