Cryptosporidiose bij kalveren: een zoönose

Cryptosporidiose bij kalveren: een zoönose


Cryptosporidiose bij kalveren veroorzaakt diarreeproblemen tussen 1 en 3 weken leeftijd. De oöcysten (eitjes) van deze darmparasiet verspreiden zich bij diarree in grote getale in de omgeving van het kalf en kunnen erg lang besmettelijk blijven in de omgeving. Niet alleen door kalveren, maar ook door vliegen en mensen wordt de parasiet verspreid in de omgeving. Een adequate bestrijding van cryptosporidiose is niet alleen van belang voor de gezondheid van kalveren, maar ook voor mensen.

Wij creëren graag wat bewustwording rondom deze zoönose. Bij mensen kan cryptosporidium parvum vervelende darmklachten veroorzaken als diarree en darmkrampen. Oöcysten zijn vaak ongevoelig voor standaard desinfectie middelen. Kenocox is een effectief breedspectrum-ontsmettingsmiddel ter bestrijding van cryptosporidiose. Daarnaast adviseren wij om ook bij jonge kalveren aandacht te besteden aan vliegenbestrijding