Longontsteking bij Kalveren

Longontsteking bij Kalveren


Longontsteking bij kalveren kost groei, melkproductie in de eerste lactatie en kan bijdragen aan het feit dat de koe eerder wordt afgevoerd dan een koe die geen longontsteking heeft doorgemaakt als kalf. Kalveren die ziek worden moeten snel opgespoord en behandeld worden.

Door het uitvoeren van een longspoeling bij een kalf dat ziek is geworden kunnen we de veroorzaker van de problemen herkennen. Zo kunnen we ook de juiste behandeling, het beste vaccin en de belangrijkste risicofactoren bespreken.

Afgelopen kwartaal hebben we verschillende longspoelingen uitgevoerd bij kalveren die klachten vertoonden als: hoesten, snotneus, pompende ademhaling en koorts. De resultaten zijn uiteenlopend en bedrijfsspecifiek. Waar op het ene bedrijf een virus heel belangrijk is als verwekker, zien we op andere bedrijven bacteriƫn de overhand nemen. Het blijft dus belangrijk om per bedrijf de situatie opnieuw te bekijken