Onze service

Melkgeitenhouderij veterinaire begeleiding melkgeitenbedrijf

De geitenhouderij is een dynamische, relatief jonge sector in de veehouderij. Door schaalvergroting zijn de inzichten in huisvesting, voeding en veterinaire zaken aan continue verandering onderhevig. De melkgeitenhouderij is met geen enkele andere veehouderij-sector te vergelijken en vereist dan ook een specifieke benadering. Door de unieke positie van DAMB, met een groot aantal aangesloten melkgeitenbedrijven, staan onze dierenartsen met beide benen in de praktijk. Zij hebben veel ervaring en contactmomenten met professionele melkgeitenbedrijven.

De geitendierenartsen van DAMB houden hun kennis op peil door zelfstudie en het volgen van bijscholingen. Ze zijn betrokken bij verschillende projecten die van belang zijn voor de geitenhouderij en hebben vele goede contacten met andere instanties.

Bedrijfsbegeleiding


Melkgeitenhouderij veterinaire begeleiding melkgeitenbedrijf overzicht stal

Bij bedrijfsadvisering staat de preventie van ziekten voorop. Enerzijds bestaat dit uit het tijdig signaleren van ziektes, waardoor er snel en adequaat ingegrepen kan worden. Anderzijds bestaat bedrijfsadvisering uit het opstellen van een plan om problemen in de toekomst te voorkomen. 

Om tot goede adviezen te komen is naast ervaring, kennis en enthousiasme een goede kennis van het bedrijf onontbeerlijk. Daarom bieden wij onze geitenhouders een abonnementsysteem, waarvan een regelmatig bedrijfsbezoek een onderdeel is. Tijdens zo’n bedrijfsbezoek worden systematisch de verschillende aspecten van het bedrijf onder de loep genomen en gegevens verzameld. Zo kan een gedegen advies opgesteld worden op basis van de ervaringen in het verleden, de huidige situatie en de toekomstplannen.

 

Bezoek op afspraak


Melkgeitenhouderij veterinaire begeleiding melkgeitenbedrijf opfok geiten

Naast de bedrijfsadvisering tijdens de reguliere bedrijfsbezoeken staan wij voor u klaar om op afspraak een bezoek aan uw bedrijf te brengen. Dit kan bijvoorbeeld nodig zijn bij problemen met zieke dieren, bloedtappen of het uitvoeren van vaccinaties, maar ook voor de bespreking van een bedrijfsverbetering. 

Second opinion


Melkgeitenhouderij veterinaire begeleiding melkgeitenbedrijf nieuwsgierige geit

De second opinion is de manier om een onafhankelijk advies in te winnen van een veterinair adviseur die met een frisse blik naar uw bedrijf kijkt. Graag zetten we onze kennis, ervaring, interesse en enthousiasme voor u in!

Belt u gerust, ook al ligt uw bedrijf niet in de directe omgeving van onze praktijk.