24/7 bereikbaar: 013 504 24 02 voor afspraak,
info & spoed
 
  
Nieuws

Rundvee

Vruchtbaarheid deel 1 Embryonale sterfte14-9-2016

Vruchtbaarheidsproblemen bij melkvee zijn gewoonlijk terug te leiden tot drie grote hoofdcategorieën, namelijk problemen bij de bronstwaarneming, problemen met de eisprong en embryonale sterfte. In deze nieuwsbrief bespreken we embryonale sterfte, de andere problemen komen in volgende edities aan bod. Om embryonale sterfte goed te …
 Lees verder

Bezettingsgraad in de stal3-8-2016

Het fundament van dierenwelzijn is dat dieren over vijf basisvrijheden moeten beschikken. Deze basisvrijheden zijn: De dieren zijn vrij van honger en dorst en hebben vlot toegang tot vers water en voer. De dieren zijn vrij van fysiek ongemak en oncomfortabele weersomstandigheden. De dieren zijn vrij van angst en stress. De dieren zijn vrij …
 Lees verder

Vaccineer nu tegen pinkengriep3-8-2016

Vanaf september/oktober neemt de kans op longinfecties bij uw jongvee weer toe. Begin daarom op tijd met vaccineren tegen longinfecties. Daardoor zijn de dieren vóór de komende risicoperiode al goed beschermd tegen een uitbraak van pinkengriep. Het opstellen van een vaccinatie-schema is maatwerk. Deze schema’s zijn aan …
 Lees verder

IBR3-8-2016

De infectieziekte IBR is nog steeds regelmatig in het nieuws. De verwachtingen zijn dat Nederland op termijn gaat proberen om IBR vrij te worden. De zuivel loopt hier al voor een deel op vooruit en beloont een actieve deelname aan IBR bestrijding. Het advies van DAMB is om te vaccineren tegen IBR. Dit geldt voor elk bedrijf, ongeacht de IBR status. …
 Lees verder

Afscheid Ilse Baars3-8-2016

4 Augustus heeft Ilse haar laatste werkdag gehad bij onze praktijk Dierenartsen Midden Brabant. Omdat de reistijd tussen praktijk en huis te groot was, is ze een andere werkplek gaan zoeken dichter bij huis. Deze heeft ze met veel tevredenheid gevonden bij DAC Zuid-Oost in Deurne. We bedanken Ilse voor haar fantastische inzet voor onze praktijk en zullen haar …
 Lees verder

Velactis tijdelijk verboden6-7-2016

Sinds maart dit jaar is het diergeneesmiddel Velactis in Nederland en andere lidstaten op de markt. In juni 2016 werden de eerste ernstige bijwerkingen gemeld. Sommige dieren konden niet meer zelfstandig staan of lopen. De Europese Commissie heeft het Europees Geneesmiddelenbureau om advies gevraagd hoe verder te handelen. Deze procedure kan …
 Lees verder