24/7 bereikbaar: 013 504 24 02 voor afspraak,
info & spoed
 
  
Nieuws

Rundvee8-1-2019

Verslag jaarlijkse studieavond rundvee

Dinsdagavond 18 december vond de jaarlijkse studieavond voor melkveehouders plaats. In Herberg In Den Hemel stond de koffie en het gebak klaar. Na een introductie door rundveedierenarts Huub van Wijk mocht Peter Hut de eerste resultaten van zijn onderzoek presenteren. Peter Hut is specialist in opleiding aan de Faculteit Diergeneeskunde in Utrecht. Als onderdeel van zijn specialisatietraject doet hij onderzoek naar het nut van sensoren bij melkkoeien in de transitieperiode. De meeste gezondheidsproblemen ontstaan binnen 3 maanden na afkalven. Als sensoren deze problemen kunnen voorspellen en veehouder en dierenarts hierover kunnen alarmeren, dan levert dit veel winst op voor wat betreft diergezondheid.  Terugkijkend naar de gegevens blijkt dat de dieren die ziek worden, of minder melk produceren, al voor afkalven afwijkingen laten zien in vreettijd.  Verder onderzoek naar de oorzaak hiervan doet vermoeden dat de klauwgezondheid hierin een belangrijke rol speelt.

 

Als afsluiter van de avond sprak Gijs van de Ven namens het rundveeteam over de do’s en don’ts van het drenchen van koeien. De houding van de koe bepaalt voor een groot deel of de drenchslang vlot de slokdarm in gaat. De beste positie is als de koe de kop met de neus naar beneden heeft, oftewel een gebogen hals. Als de drenchslang in de slokdarm zit dan kunt u dat zien onder aan de  linker halsvlakte.  Daarnaast is de hoeveelheid (minimaal 20 liter)  en temperatuur (lauw) van het water van belang, evenals het gebruikte drenchpoeder. DAMB heeft de beschikking over 4 poeders: Fresh Cow 500 (voor verse koeien), Off Feed (koeien met verminderde of geen voeropname), Antacid (bij verzuring) en Restore (bij uitdroging).

Visites melden voor 9.30 uur8-1-2019

Om u wat meer tijd te geven tijdens de ochtendwerkzaamheden hebben we besloten dat visites voortaan (vanaf 1-1- 2019) tot 9.30 uur gemeld kunnen worden. In het verleden was dat tot 9.00 uur. Tot 9.00 uur is er doordeweeks op elke ochtend een rundveedierenarts telefonisch bereikbaar. De dierenarts kan u op dat moment direct en vakkundig te woord staan. Vanaf 9.00 …
 Lees verder

Visites melden voor 9.30 uur8-1-2019

Om u wat meer tijd te geven tijdens de ochtendwerkzaamheden hebben we besloten dat visites voortaan (vanaf 1-1- 2019) tot 9.30 uur gemeld kunnen worden. In het verleden was dat tot 9.00 uur. Tot 9.00 uur is er doordeweeks op elke ochtend een rundveedierenarts telefonisch bereikbaar. De dierenarts kan u op dat moment direct en vakkundig te woord staan. Vanaf 9.00 …
 Lees verder

Afscheid Marie-Jose13-12-2018

Op 16 november hebben we op een feestelijke manier afscheid genomen van dierenarts Marie-Jose. Tijdens de bijeenkomst bij herberg In den Hemel heeft ze met een motiverende speech de veehouders waar ze kwam als begeleidend dierenarts bedankt voor het vertrouwen en de prettige samenwerking van de afgelopen 7,5 jaar. Als afsluiter wenste ze iedereen veel …
 Lees verder

18 december jaarlijkse studieavond13-12-2018

Namens het rundveeteam willen wij u uitnodigen voor de jaarlijkse studieavond! De lezing wordt gehouden op dinsdag 18 december in “Herberg den Hemel” in Hilvarenbeek. Het programma: 20.00 Ontvangst koffie & thee 20.15 Welkomstwoord 20.30 Sensordata gerelateerd aan transitieproblemen – Peter …
 Lees verder

Voorkomen van longproblemen bij kalveren12-11-2018

In de meeste jaren neemt de kans op longproblemen toe vanaf de herfst tot het voorjaar. Er zijn heel wat maatregelen te nemen om de kans op longaandoeningen te verminderen. Een goede biestvoorziening, voeding en watervoorziening voor de kalveren zijn zeer belangrijk. Een kalf dat honger heeft of te weinig antistoffen heeft, is erg gevoelig voor …
 Lees verder

Gratis kalverdekje bij 10 Kexxtone bolussen12-11-2018

Bij afname van 10 Kexxtone bolussen ontvangt u nu een gratis kalverdekje. Deze actie loopt nog tot en met november 2018. Een Kexxtone bolus mag bij koeien met een risico op ketose drie weken voor de verwachte afkalfdatum toegediend worden.
 Lees verder