24/7 bereikbaar: 013 504 24 02 voor afspraak,
info & spoed
 
  
Nieuws

Rundvee8-1-2019

Verslag jaarlijkse studieavond rundvee

Dinsdagavond 18 december vond de jaarlijkse studieavond voor melkveehouders plaats. In Herberg In Den Hemel stond de koffie en het gebak klaar. Na een introductie door rundveedierenarts Huub van Wijk mocht Peter Hut de eerste resultaten van zijn onderzoek presenteren. Peter Hut is specialist in opleiding aan de Faculteit Diergeneeskunde in Utrecht. Als onderdeel van zijn specialisatietraject doet hij onderzoek naar het nut van sensoren bij melkkoeien in de transitieperiode. De meeste gezondheidsproblemen ontstaan binnen 3 maanden na afkalven. Als sensoren deze problemen kunnen voorspellen en veehouder en dierenarts hierover kunnen alarmeren, dan levert dit veel winst op voor wat betreft diergezondheid.  Terugkijkend naar de gegevens blijkt dat de dieren die ziek worden, of minder melk produceren, al voor afkalven afwijkingen laten zien in vreettijd.  Verder onderzoek naar de oorzaak hiervan doet vermoeden dat de klauwgezondheid hierin een belangrijke rol speelt.

 

Als afsluiter van de avond sprak Gijs van de Ven namens het rundveeteam over de do’s en don’ts van het drenchen van koeien. De houding van de koe bepaalt voor een groot deel of de drenchslang vlot de slokdarm in gaat. De beste positie is als de koe de kop met de neus naar beneden heeft, oftewel een gebogen hals. Als de drenchslang in de slokdarm zit dan kunt u dat zien onder aan de  linker halsvlakte.  Daarnaast is de hoeveelheid (minimaal 20 liter)  en temperatuur (lauw) van het water van belang, evenals het gebruikte drenchpoeder. DAMB heeft de beschikking over 4 poeders: Fresh Cow 500 (voor verse koeien), Off Feed (koeien met verminderde of geen voeropname), Antacid (bij verzuring) en Restore (bij uitdroging).

Facturen digitaal13-6-2019

Sinds enige tijd biedt Dierenartsen Midden Brabant de mogelijkheid facturen digitaal te ontvangen. Steeds meer veehouders maken gebruik van deze service. Wilt u ook gebruik maken van deze service, dan kunt u dit doorgeven via 013-5042402 of per mail naar info@damb.nl
 Lees verder

Hittestress bij koeien13-6-2019

De zomer staat voor de deur: hoge temperaturen en een hoge luchtvochtigheid dus ook. Een koe voelt zich comfortabel tot een omgevingstemperatuur van 20°C. Hoe hoger de melkproductie, hoe hoger ook de warmteproductie van de koe en dus ook hoe sneller de koe last zal krijgen van hittestress. Verschijnselen van hittestress: Verminderde …
 Lees verder

Korting op Koekompas bij snel aanmelden13-6-2019

Iedere melkveehouder moet voor 31 december 2019 een Koekompas hebben uitgevoerd op zijn bedrijf. Het opgestelde Koekompas wordt digitaal aangemeld op Zuivelplatform. Deze uiterste datum is dus een harde datum. Per Koekompas heeft de dierenarts zo’n drie uur tijd nodig, waarvan ongeveer twee uur voor het bedrijfsbezoek. Om te voorkomen dat alle …
 Lees verder

Blauwtong8-5-2019

Via e-mailberichten hebben we melkveehouders de afgelopen weken geïnformeerd over Blauwtong. Graag zetten we de belangrijkste zaken nog op een rij. Sinds 2015 is er een opmars van Blauwtongvirus type 8 (BTV-8) vanuit Zuid-Europa. Inmiddels heeft dit virus via de knut ook dieren in België geïnfecteerd. Daarom is België sinds …
 Lees verder

Stand van zaken Koekompas8-5-2019

Om te kunnen voldoen aan de voorwaarde dat iedere melkveehouder voor 1 januari 2020 een actueel KoeKompas voor zijn bedrijf heeft, zijn drie rundveedierenartsen van DAMB gestart met de IKM cursus. De IKM cursus is een voorwaarde om een KoeKompas op te kunnen stellen. Mark Bertens, Gijs van de Ven en Ties Peijnenburg volgen deze cursus. Bij het opstellen …
 Lees verder

Klauwverzorgen volgens het vijfstappenplan?8-5-2019

Op 12 april 2019 organiseerde het Klauwgezondheidsteam Zuid Nederland (KGTZ) de tweede workshop klauwverzorging. Na een korte introductie zijn vijf veehouders onder leiding van klauwverzorger Johan Hardeman en dierenarts Rianne Klerx aan de slag gegaan met de klauwen. Het vijfstappenplan is de leidraad bij een goede klauwverzorging en stond dan ook …
 Lees verder