24/7 bereikbaar: 013 504 24 02 voor afspraak,
info & spoed
 
  
Nieuws

Rundvee8-1-2019

Verslag jaarlijkse studieavond rundvee

Dinsdagavond 18 december vond de jaarlijkse studieavond voor melkveehouders plaats. In Herberg In Den Hemel stond de koffie en het gebak klaar. Na een introductie door rundveedierenarts Huub van Wijk mocht Peter Hut de eerste resultaten van zijn onderzoek presenteren. Peter Hut is specialist in opleiding aan de Faculteit Diergeneeskunde in Utrecht. Als onderdeel van zijn specialisatietraject doet hij onderzoek naar het nut van sensoren bij melkkoeien in de transitieperiode. De meeste gezondheidsproblemen ontstaan binnen 3 maanden na afkalven. Als sensoren deze problemen kunnen voorspellen en veehouder en dierenarts hierover kunnen alarmeren, dan levert dit veel winst op voor wat betreft diergezondheid.  Terugkijkend naar de gegevens blijkt dat de dieren die ziek worden, of minder melk produceren, al voor afkalven afwijkingen laten zien in vreettijd.  Verder onderzoek naar de oorzaak hiervan doet vermoeden dat de klauwgezondheid hierin een belangrijke rol speelt.

 

Als afsluiter van de avond sprak Gijs van de Ven namens het rundveeteam over de do’s en don’ts van het drenchen van koeien. De houding van de koe bepaalt voor een groot deel of de drenchslang vlot de slokdarm in gaat. De beste positie is als de koe de kop met de neus naar beneden heeft, oftewel een gebogen hals. Als de drenchslang in de slokdarm zit dan kunt u dat zien onder aan de  linker halsvlakte.  Daarnaast is de hoeveelheid (minimaal 20 liter)  en temperatuur (lauw) van het water van belang, evenals het gebruikte drenchpoeder. DAMB heeft de beschikking over 4 poeders: Fresh Cow 500 (voor verse koeien), Off Feed (koeien met verminderde of geen voeropname), Antacid (bij verzuring) en Restore (bij uitdroging).

Vliegenbestrijding13-3-2019

Het jaar 2019 lijkt ongekend warm te beginnen. In de maand februari zijn ‘s middags temperaturen boven de 15 graden geen uitzondering geweest. Dit lijkt positieve gevolgen te hebben voor o.a. het werk op het land en de groei van de eerste snede. Helaas is de hogere temperatuur ook voor veel insecten het startsignaal om zich te gaan ontwikkelen. Er …
 Lees verder

Terugblik symposium KGTZ13-3-2019

Het Klauwgezondheids Team Zuid is een samenwerkingsverband van vier dierenartsenpraktijken (DAMB, KT ’t Leijdal, DCO en Dier-N-Artsen) en twee klauwverzorgers (van Laer klauwverzorging en Hardeman Klauwverzorging). KGTZ is een aanspreekpunt voor klauwgezondheid voor Zuid-Nederland en zal in de toekomst verschillende handvatten bieden …
 Lees verder

Invoer Koekompas bij FrieslandCampina13-3-2019

Zoals u mogelijk al heeft vernomen in communicatie van FrieslandCampina, is er besloten om het Bedrijfsgezondheidsplan te vervangen door het Koekompas. Deze verandering vindt plaats in 2019, wat inhoudt dat elk bedrijf aangesloten bij FrieslandCampina, voor 31 december 2019 een geldig Koekompas moet laten uitvoeren. Bij melkveehouders die leveren …
 Lees verder

Veerkracht Dairy Congress12-2-2019

Op 30 en 31 januari 2019 vond in de omgeving van Utrecht het Veerkracht Dairy Congress plaats. Namens Dierenartsen Midden Brabant waren Gijs en Sebastian aanwezig om op de hoogte te zijn van de laatste nieuwe inzichten in de rundveegeneeskunde. Met name de relatie tussen voeding en kalfsziekte en vruchtbaarheid kwam aan bod. Ook blijkt dat een …
 Lees verder

Consult voeding en transitie12-2-2019

Veel gezondheidsproblemen bij melkvee vinden hun oorsprong in de periode rondom het afkalven of in de eerste maanden van de lactatie. Duidelijke problemen als gevolg van het rantsoen zijn kalfsziekte of pensverzuring. Voedingsproblemen kunnen ook minder duidelijk zichtbaar zijn op een bedrijf. Dan denken we bijvoorbeeld aan afwijkende gehaltes vet en …
 Lees verder

Vaccinatie tegen longworm12-2-2019

Vaccinatie tegen longworm dient te gebeuren minimaal zes weken voor het uitscharen van het (jong)vee. Daarom is het zaak nu longwormvaccin te bestellen. Heeft u vorig jaar gevaccineerd dan wordt u binnenkort door een van de assistentes gebeld. Wilt u dit jaar voor het eerste vaccineren geef dit dan door op de praktijk of overleg met uw vaste …
 Lees verder