DAMB kiest een nieuw managementsysteem

DAMB kiest een nieuw managementsysteem


DAMB heeft gekozen voor een nieuw praktijkmanagementsysteem (PMS). De voorbereidingen voor de installatie en overschakeling zijn al in volle gang. Het computerprogramma wordt onder andere gebruikt om klant- en patiëntgegevens te beheren, bezoekverslagen te maken, facturen te maken, logboeken van medicijnen op te stellen en om medicijngebruik door te geven aan Medirund.

Een andere functie is het agendabeheer voor onder andere dienstroosters en bedrijfsbezoeken. Daarnaast wordt het managementsysteem gebruikt voor het voorraadbeheer van de apotheek. Al met al is zo’n computerprogramma een onmisbaar systeem voor een dierenartsenpraktijk. Het besluit om over te stappen naar  een nieuw systeem is dan ook een ingrijpend besluit.

Het nieuwe systeem gaat gebruikt worden om alle bovenstaande taken te beheren, met daarnaast een ‘portal’ voor rundveehouders. Deze portal is een afgeschermd gedeelte van het computerprogramma waarop u als veehouder in kunt loggen. In de portal komen op een overzichtelijke manier o.a. alle bezoekverslagen en logboeken van uw bedrijf te staan. U kunt deze gegevens op elk moment gemakkelijk inzien. Alle verslagen en logboeken worden daarnaast ook gemaild naar uw e-mailadres.

Het streven is om met de start van 2020 naar het nieuwe programma over te gaan. Uw factuur van december 2019 zult u nog op gebruikelijke wijze ontvangen. De factuur van januari 2020 zult u in februari ontvangen via uw mail (tenzij u aan ons kenbaar heeft gemaakt uw factuur toch per post te willen ontvangen). Bijkomend voordeel van uw factuur per mail is dat deze dan direct digitaal in uw administratie verwerkt kan worden.

In de maand december krijgen al onze medewerkers een training om met het nieuwe computerprogramma te leren werken. Toch zal het uiteraard voor iedereen wennen zijn. Daarom aan u het verzoek om medicijnen indien mogelijk tijdig te bestellen, zodat onze medewerkers die voor u klaar kunnen zetten. Dat scheelt voor u wachttijd bij het ophalen van de medicijnen. 

Wij houden u op de hoogte over de voortgang van dit alles, indien er tussentijds belangrijke mededelingen hierover zijn dan ontvangt u deze per mail.