Koe kompas 2020

Koe kompas 2020


In 2020 blijft Koekompas een onderdeel van Koemonitor. De termijn tussen twee koekompassen is maximaal 12 maanden.

We hebben intern de uitvoering van Koekompas in 2019 geëvalueerd. Deze bespreking heeft geleid tot een aantal actiepunten voor 2020.

Een actiepunt is dat we proberen de Koekompassen beter te spreiden over het jaar. Daardoor kunnen  we op termijn flexibeler worden met inplannen. Het kan dus zijn dat uw medewerking wordt gevraagd om een Koekompas wat eerder uit te voeren.

We hebben besloten om in 2020 per bedrijf te wisselen van uitvoerende dierenarts. De reden hiervoor is dat we het idee hebben dat het makkelijker is om met “vreemde ogen” naar een bedrijf te kijken.  Deze “vreemde ogen” werken verfrissend, zowel voor dierenarts als veehouder.

Daarnaast hebben we als actiepunt dat we ons dit jaar meer focussen op zaken die het beste passen bij ons vak als dierenarts. We zullen meer aandacht besteden aan diergezondheid: de behandeling en de preventie van ziektes.