Kwaliteit, service & innovatie

Kwaliteit


Kwaliteit staat hoog in het vaandel bij ons.  Het leveren van kwalitatief hoogwaardige diergeneeskundige zorg is niet alleen in het belang van uw bedrijf, maar levert ons ook extra werkplezier op. Het is voor ons dan ook belangrijk om deze kwaliteit te kunnen leveren en goed te kunnen waarborgen.

Nascholing

Om de kwaliteit van onze diergeneeskundige zorg hoog te houden volgen onze dierenartsen naast de verplichte cursussen extra nascholing. Iedere dierenarts heeft hierbij een eigen specialisatie ontwikkeld. Dankzij deze nascholing en de onderlinge kennisuitwisseling door de dierenartsen zijn wij altijd op de hoogte van wat er speelt bij de melkveebedrijven en in staat om kwalitatief zeer goede adviezen te geven.
 

Kernpraktijken

Om goed op de hoogte te blijven van bestaande kennis in het veld zijn wij ook aangesloten bij de vereniging Kernpraktijken Rundvee. In dit samenwerkingsverband bundelen 15 grote onafhankelijke praktijken, verdeeld over heel Nederland, die kennis en kunde gericht op herkauwers uitwisselen. De vereniging Kernpraktijken Rundvee vertegenwoordigd 240.000 melkkoeien en ruim 2200 UBN’s.

Klauwgezondheidheidsteam Zuid Nederland (KGTZ)

De melkveehouderij in Nederland kent vele uitdagingen. Een van deze uitdagingen is al jarenlang de klauwgezondheid. Om de klauwgezondheid naar een hoger niveau te brengen is samenwerkingsverband KGTZ opgericht. Dit samenwerkingsverband bestaat uit vier dierenartsenpraktijken (DK ’t Leijdal, DCO, DAMB en Dier-N-artsen) en twee klauwverzorgers (Johan Hardeman en Marius van Laer) die kennis en kunde uitwisselen. KGTZ gaat graag samen met de veehouder de uitdaging aan om de klauwgezondheid in de Nederlandse melkveehouderij te verbeteren.

Laboratorium

Om onze rundveedierenartsen verder te ondersteunen en de kwaliteit van werken te verhogen hebben wij ons eigen gecertificeerd laboratorium (Brabants Veterinair Laboratorium). Op deze manier zijn wij in staat om snel en betrouwbaar een labuitslag te krijgen en daarmee duidelijke adviseren te geven. Meer informatie is te vinden op de website https://www.bvlab.nl/.

Certificering

Dierenartsen kunnen alleen optimaal functioneren als zij werken vanuit een goed georganiseerde praktijk. Om de praktijkorganisatie te waarborgen is deze dan ook  NEN–ISO 9001:2015 gecertificeerd. Het werk van de dierenartsen wordt gecontroleerd via de stichting Geborgde Dierenarts.

Service


Ook service is onlosmakelijk verbonden met DAMB. In onze dienstverlening proberen wij u dan ook op zoveel mogelijk vlakken te ontzorgen en te ondersteunen.

Ondersteuning dierenartsen

Onze dierenartsen worden op de praktijk ondersteund twee paraveterinairen die zich volledig toegelegd hebben op de ondersteuning van onze landbouwhuisdierenartsen. Ze ontzorgen de dierenartsen en u als rundveeveehouder door de verplichtingen en administratie rondom bloedtappen, vaccinaties, Koekompas, behandelplannen en 1 op 1 contracten bij te houden. Daarnaast ondersteunen ze onze dierenartsen bij de voorbereiding van bedrijfsbezoeken. 

Medicijnbezorging

Medicijnbestellingen kunnen telefonisch worden doorgegeven via het praktijknummer. Als service rijdt er op dinsdag en vrijdag een bus rond voor de bezorging van medicijnen.

Medicijnregistratie

Veehouders hebben een grote administratieve verantwoordelijkheid rondom de medicijnregistratie. Een goede administratieve afwikkeling van onze handelingen en de toepassing en levering van diergeneesmiddelen is daarbij voor uw bedrijf onmisbaar. Het spreekt voor zich dat wij daar dan ook zorg voor dragen.
 

Innovatie


Als rundveeteam willen we voorop lopen met de diergeneeskundige zorg op rundveebedrijven. Om dit te bereiken blijven we continu streven naar vooruitgang en houden we nieuwe ontwikkelingen in de gaten.

Kernpraktijken

Als lid van de kernpraktijken rundvee worden we regelmatig benaderd om deel te nemen aan nieuwe projecten binnen de rundveehouderij. Deze projecten worden bijvoorbeeld uitgevoerd voor farmaceuten, de overheid of voor organisaties van veehouders. Dit zorgt ervoor dat wij als praktijk snel op de hoogte zijn van nieuwe producten, initiatieven of wetgeving.

Bedrijfsbegeleiding op maat

Geen enkele veehouder is hetzelfde. Om toch al onze veehouders goed van dienst te zijn hebben we bedrijfsbegeleiding op maat. Bedrijfsbegeleiding op maat wil zeggen dat we voor elke veehouder en zijn bedrijf specifiek bekijken op welke manier wij een toegevoegde waarde kunnen zijn. Op deze manier blijven we op de rundveebedrijven vooruitgang boeken.