Kwaliteit, service & innovatie

Kwaliteit


Het leveren van kwalitatief hoogwaardige diergeneeskundige zorg is niet alleen in het belang van uw bedrijf, maar levert ons ook nog eens extra werkplezier op. Niet voor niets hebben wij kwaliteit dan ook hoog in ons vaandel staan.  Het is voor ons dan ook belangrijk om deze kwaliteit te kunnen leveren en goed te kunnen waarborgen.

Nascholing

Om de kwaliteit van onze diergeneeskundige zorg hoog te houden volgen onze dierenartsen naast de verplichte cursussen nog extra nascholing. Iedere dierenarts legt zich toe op zijn eigen kennisgebied. Dankzij deze nascholing en de onderlinge kennisuitwisseling door de dierenartsen zijn wij altijd in staat om kwalitatief zeer goede adviezen te geven over aandachtspunten op uw bedrijf.

Kernpraktijken

Om goed op de hoogte te blijven van bestaande kennis in het veld zijn wij ook aangesloten bij de vereniging Kernpraktijken Rundvee. In dit samenwerkingsverband bundelen 14 grote praktijken gericht op herkauwers hun krachten.

Klauwgezondheidheidsteam Zuid Nederland (KGTZ)

De melkveehouderij in Nederland kent vele uitdagingen. Een van deze uitdagingen is al jarenlang de klauwgezondheid. Om de klauwgezondheid naar een hoger niveau te brengen is samenwerkingsverband KGTZ opgericht. Dit samenwerkingsverband bestaat uit vier dierenartsenpraktijken (DK ’t Leijdal, DCO, DAMB en Dier-N-artsen) en twee klauwverzorgers (Johan Hardeman en Marius v.d. Laar) die kennis en kunde uitwisselen. KGTZ gaat graag samen met de veehouder de uitdaging aan om de klauwgezondheid in de Nederlandse melkveehouderij te verbeteren.

Laboratorium

Om onze rundveedierenartsen verder te ondersteunen en de kwaliteit van werken te verhogen hebben wij ons eigen gecertificeerd laboratorium. Op deze manier zijn wij in staat om snel te handelen en goede betrouwbare adviezen te kunnen geven.

Certificering

Dierenartsen kunnen alleen optimaal functioneren als zij werken vanuit een goed georganiseerde praktijk. Om de praktijkorganisatie te waarborgen is deze dan ook  NEN–ISO 9001:2015 gecertificeerd. Het werk van de dierenartsen wordt gecontroleerd via de stichting Geborgde Dierenarts.

Service


Service is een belangrijke kernwaarde van DAMB. Het runnen van een veehouderij bedrijf is een veeleisende taak. In onze dienstverlening willen wij u daar waar het kan mee helpen en ontzorgen. Een uitstekende voorbereiding van een bedrijfsbezoek verbetert het rendement en de efficiëntie van de bedrijfsbegeleiding.

Medicijnregistratie

Veehouders hebben een grote administratieve verantwoordelijkheid rondom de medicijnregistratie.

Een goede administratieve afwikkeling van onze handelingen en de toepassing en levering van diergeneesmiddelen is daarbij voor uw bedrijf onmisbaar. Het spreekt voor zich dat wij daar dan ook zorg voor dragen.

Ondersteuning dierenartsen

Onze dierenartsen worden op de praktijk ondersteund door vakkundige assistentes die zich volledig toeleggen op de ondersteuning van onze landbouwhuisdierenartsen. Ze ondersteunen onze dierenartsen o.a. in de voorbereiding van de bedrijfsbezoeken.

Medicijnbezorging

Voor de veehouders rijdt er een bus rond voor de bezorging van medicijnen. Op dinsdag en vrijdag is het mogelijk om diergeneesmiddelen en producten thuis bezorgd te krijgen.

Innovatie


Als rundveeteam willen we voorop lopen met de diergeneeskundige zorg op rundveebedrijven. Om dit te bereiken blijven we continu streven naar vooruitgang en houden we nieuwe ontwikkelingen in de gaten.

Kernpraktijken

Als lid van de kernpraktijken rundvee worden we regelmatig benaderd om deel te nemen aan nieuwe projecten binnen de rundveehouderij. Deze projecten worden bijvoorbeeld uitgevoerd voor farmaceuten, de overheid of voor organisaties van veehouders. Dit zorgt ervoor dat wij als praktijk snel op de hoogte zijn van nieuwe producten, initiatieven of wetgeving.

Bedrijfsbegeleiding op maat

Geen enkele veehouder is hetzelfde. Om toch al onze veehouders goed van dienst te zijn hebben we bedrijfsbegeleiding op maat. Bedrijfsbegeleiding op maat wil zeggen dat we voor elke veehouder en zijn bedrijf specifiek bekijken op welke manier wij een toegevoegde waarde kunnen zijn. Op deze manier blijven we op de rundveebedrijven vooruitgang boeken.