Verwerpers

Verwerpers


Als op een melkveebedrijf in kortere tijd meerdere dieren verwerpen, of als het percentage abortus langere tijd aan de hoge kant is (>3% per jaar), is het belangrijk om de oorzaak te achterhalen.

Voor iedere verwerper is het wettelijk verplicht om binnen zeven dagen bloed te laten tappen van het moederdier voor onderzoek op brucellose. Een koe is een verwerper als deze kalft binnen de draagtijd van 100-260 dagen. De dierenartskosten voor visite, bloedtappen en onderzoek worden door de overheid vergoed en dus niet bij u in rekening gebracht. Bij deelname aan de GD-programma’s voor IBR, leptospirose, Neospora en/of Salmonella wordt het bloedmonster zonder extra kosten automatisch ook onderzocht op de ziekte waarop het programma betrekking heeft. Het bloedtappen van een verwerper kan dus veel extra informatie geven voor het bedrijf. Een andere belangrijke stap in de diagnostiek is sectie van de verworpen vrucht en indien mogelijk met nageboorte.